En kvinne i 40-årene fra Halden har mottatt et forelegg på 12.000 kroner fra Politimesteren i Øst etter en hendelse i Halden sentrum i august i 2020.

Kvinnen skal ifølge forelegget ikke ha vært aktpågivende og/eller holdt for stor hastighet etter forholdene på stedet, da hun kjørte på en kvinne med sykkel. Kvinnen som ble påkjørt fikk som følge av dette brudd i bekkenet.

Hvis boten ikke betales eller kan inndrives vil kvinnen bli ilagt en straff av fengsel i 12 dager.

Boten som er fastsatt i forelegget, bygger på at forelegget blir vedtatt. Ved utmålingen av boten er det følgelig lagt inn en strafferabatt på dette grunnlag.

Dersom forelegget ikke vedtas, slik at saken må oversendes til domstolen for pådømmelse, bortfaller strafferabatten. I retten vil det da bli lagt ned påstand om bot på 14.400 kroner, subsidiært 14 dager i fengsel.