Haldens idrettsklubber skal ha ros for sine hytter og nettet av opparbeidede turstier og lysløyper i Halden-marka. Det er forståelig at det i disse tider er dyrt å ha lyset på like lenge som før og at bruken derfor må begrenses. Men det blir feil å forvente at kommunen skal dekke kostnadene, slik det kommer fram i Halden Arbeiderblad: «Hvis vi får støtte fra Halden kommune, som vi har søkt om, skal lyset på igjen, som normalt.»

I møte nylig mellom gruppelederne i kommunestyret og Halden Idrettsråd ble ønsket om ekstra støtte til lysløypene tatt opp. For min del foreslo jeg at klubbene burde henvende seg direkte til brukerne av løypene og be om økonomisk hjelp. Godt synlige skilt med oppfordring om at turgåere bidrar via et Vipps-nummer. Slikt burde egentlig vært gjort for lenge siden. Så vil responsen kunne avgjøre hvor lenge om kvelden lyset kan stå på. For min del bruker jeg av og til løypene rundt Halden, og jeg skulle gjerne bidratt litt, hvis det altså bare hadde stått hvordan.

Kommunedirektørens forslag til budsjett innebærer kutt i en rekke kommunale tjenester. Dessuten står kommunen overfor store utfordringer fremover, særlig innenfor helse og demens. Mange gode tiltak gjøres av kommunens idrettsklubber, til beste for mange. Det samme skjer også med mye annen frivillig virksomhet. Men kommunens pengebruk må i tiden fremover i langt sterkere grad prioriteres til våre lovpålagte oppgaver. Så kan vi som er brukere av tilrettelagte lysløyper, turstier og bålplasser, heller bidra litt hver for de godene vi selv bruker. Prøv det.