Jeg er en voksen mann, men begynte å gråte da jeg så at en sommers arbeid bare ble meiet ned, sier Engh til HA.

Mye slit

– Det var varmt og utrolig mye arbeid på få trærne på plass den sommeren. Men det var også veldig moro. Ikke minst fordi den tidligere grunneieren både heiet på meg og til og med sørget for både pukk og grus til bekkeløpet, sier Engh.

– De ansatte på Nexans satte tydeligvis også pris på jobben jeg gjorde. Det var også de som varslet meg om at nåværende grunneier ryddet vegetasjonen langs bekkeleiet, sier han.

Ble stoppet

– Jeg ringte straks fiskeforvalter Leif Roger Karlsen, som tok kontakt med grunneier Lars Harlem.

Sistnevnte stanset da straks arbeidet, og vi fikk reddet rundt 20 planter og trærne øverst i bekken, sier Engh.

– Det jeg ikke forstår er hvordan man kan rydde langs et vassdrag på denne måten. Det er jo ikke lov å gjøre det innenfor en avstand på fem meter fra vannkanten, sier han.

Var merket

I løpet av det halvannet året som er gått har flere av trærne blitt rundt en meter høye, og de var også støttet opp og bundet fast med plastbånd i ulike farger.

– De må jo ha sett at dette var plantet, sier Engh.

Han hadde også sådd med tistler langs bekkeløpet.

– Det var i håp om å trekke stillits til området. Det er en vakker finkefugl som gjerne spiser tistler, og jeg har sett i hvert fall en her. Nå er det ikke nok vegetasjon igjen til at området blir attraktivt, sier han.

Ørretbekk

Engh håpet at trærne skulle gi skygge, slik at ørret vil gå opp i bekken.

– Det er ikke sikkert den vil gyte, men det er jo en verdi i seg selv å ha den i bekken, sier han.

– Bekkeløpet ble for øvrig for kort tid siden lagt om for å gi et større parkeringsareal til Nexans, og noe av vegetasjonen ble fjernet i forbindelse med dette arbeidet, sier Engh.

Visste ikke om plantingen

- Hadde vi visst at det var plantet i området, hadde vi ikke fjernet de små trærne.

Det sier Lars Harlem, som høsten 2013 overtok eiendommen der Lundestadbekken renner ut.

– Vi fikk en telefon både fra fiskeforvalteren og Kjell-Roger Engh onsdag morgen, og da stanset vi arbeidene med en gang, sier Harlem. Han håper nå det skal være mulig å ordne opp i det hele.

– Vi skal ha et møte med dem i slutten av uka, og så får vi se resultatet av det, sier han.

Ukjent med forbud

Harlem er ukjent med at det skal vært forbudt å rydde vegetasjon nær bekke- og elveleier.

– Vårt ønske var å rydde langs bekken, slik at hele området ble penere. Vi ser at det skummer av bekken, så vi vet heller ikke om det går fisk der, sier han.

Håper på rotskudd

Han sier de ikke har sett at flere av de små trærne var merket med plastbånd.

– Heldigvis er trærne ikke rykket opp med roten, men kuttet rett over. Det gjør at det muligens kan danne seg nye skudd fra røttene. Men som sagt: vi er innstilt på å ordne opp, sier Lars Harlem.