I kommunebudsjettet for 2023 har kommunedirektøren foreslått å avvikle gratis skolebuss for Os-elevene. Det er gledelig å se at byens folkevalgte ikke kommer til å støtte dette kuttet.

I år igjen foreslår kommunedirektør Vevelstad å kutte gratis skolebuss for elevene ved Os skole. Da kommunedirektøren foreslo det samme kuttet i budsjettet for 2021, påpekte FAU at Os-elevene ble lovet gratis skoleskyss i hele anleggsperioden, og forslaget ble stemt ned i kommunestyret. Nå er forslaget igjen lagt på bordet av kommunedirektøren, og det er gledelig å observere at dette også denne gangen skaper engasjement i foreldremassen og hos lokalpolitikere.

For uten at Os-elevene er lovet gratis skoleskyss, er tilbudet også, slik Høyres Fredrik Holm fremhever i sitt innlegg i HA 28.10.22, et bidrag inn mot å utjevne økonomiske forskjeller i elevmassen. Å fjerne tilbudet medfører en reell risiko for stigmatisering og utenforskap hos barn fra lavinntektsfamilier. Dette har direkte negativ innvirkning på de barna som ikke har de beste forutsetningene for å mestre skolehverdagen i utgangspunktet, og kan i verste fall resultere i høyt skolefravær eller skolevegring.

Ettersom Høyre var tidlig ute med å forsikre oss foreldre om at de ønsket videre opprettholdelse av tilbudet, valgte vi i FAU ved Os skole å rette spørsmålet videre til byens øvrige politiske partier. Responsen var både rask og imøtekommende, og viser at flertallet i kommunestyret i Halden kommune verdsetter elevene ved Os skole og ønsker å opprettholde gratis skoleskyss.

Barna våre har i dag ikke en skole i nærmiljøet, ikke en skolegård i bakgården som kan brukes etter skoletid, og det er en tilbakevendende usikkerhet rundt tidspunkt for ferdigstillelse av ny skole. Det er derfor gledelig at våre folkevalgte prioriterer å gi barna våre en trygg ramme rundt skolehverdagen: Busstilbudet gir en tydelig markering av starten og slutten av skoledagen, og det skaper et sosialt samhold i elevmassen.

FAU vil skryte av kommunenes politiske partier for å være raske og frampå i dialogen med oss. For å støtte opp om de folkevalgte som snakker vår sak, ønsker vi å samle elever og foresatte ved Os skole utenfor rådhuset den 15. desember for å vise vår støtte til «våre politikere» på vei inn i budsjettforhandlingene.