Respekt handler om vår holdning overfor andre mennesker. Gjennom respekt viser vi at andre enten er like mye verdt som oss selv, eller at vi setter andre høyere enn oss selv. Det motsatte av respekt er forakt. En person som forakter andre, ser ned på personer og føler en overlegenhet og nedlatenhet overfor andre.

Personer som ser ned på andre, føler overlegenhet, og kaller andre respektløse, kan oppleve en følelse av vemmelse, hat og bitterhet. I tillegg opplever disse menneskene at andre personer (altså de respektløse) er uforskammet, frekke og uverdige.

Saken (eller kanskje kampen) om Os-prosjektet hardner til. Byens ordfører mener at det er respektløst å arbeide for å stanse Os-prosjektet. Denne oppsiktsvekkende uttalelsen fra byens fremste folkevalgte viser i hvilken grad byens ordfører respekterer innbyggernes rett til å ytre seg. I tillegg deler ordføreren byens befolkning i to - de som respekterer Os-prosjektet og de som stiller spørsmål ved prosjektet, altså de respektløse.

Ordføreren er flink til å framsnakke byen. Denne gang gjør ordføreren det stikk motsatte. Å karakterisere andre som respektløse fordi de har en annen oppfatning enn ordføreren, er alvorlig. Gjennom åpenhet, dialog og tillitt bygger vi et godt lokalsamfunn. Da må alle få slippe til uten å bli karakterisert som uforskammet, frekke eller uverdige.