For noen år siden skrev Halden Høyre i en pressemelding at de ville øke eiendomsskatten for å gjenvinne økonomisk handlefrihet og forhindre store kutt i de kommunale tjenestene. Høyres daværende og nåværende gruppeleder var en av initiativtakerne til pressemeldingen.

Dagens rød-grønne flertall i Halden har tatt lærdom av hva Høyre gjorde for noen år siden. I stedet for å kutte kraftig i de kommunale tjenestene, bl.a. innenfor tilbud til barn og unge, har de rød-grønne funnet en inndekning ved hjelp av eiendomsskatten til å styrke tilbudene.

Det kan virke som om partiet Høyre i dag ikke lenger synes det er greit å bruke eiendomsskatt til å forhindre store kutt i kommunale tjenester slik de gjorde for noen år siden. Denne helomvendingen i løpet av få år fra Høyre er kanskje litt overraskende. Fra å prøve å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge, vil Høyre heller nedprioritere dette.

Det ser ut som om Høyre har funnet en ny oppskrift for hvordan en skal sikre gode tilbud til barn og unge. Begrepet «omstilling» innen oppvekstsektoren har blir trukket fram i flere sammenhenger. Dersom budsjettforslaget til Høyre for 2021 hadde blitt vedtatt, måtte oppvekstsektoren ha «omstilt» seg for å kutte rundt 13 millioner kroner inneværende år.

Det er en stund siden en var inne på hjemmesiden til Høyre sentralt. Dersom en foretar et søk, finner en fort ut hvorfor en skal stemme (eller ikke stemme) på partiet. Den viktigste grunnen til å stemme på partiet er at «vi er ulike mennesker med ulike behov, men skal ha de samme mulighetene til å skape oss gode liv». For å oppnå denne visjonen, må paritet, og spesielt Halden Høyre, i det minste skjerme oppvekstsektoren og unngå store kutt slik at alle barn i byen vår har en reel mulighet til å legge et grunnlag for å skape seg gode liv.