Litt mer om kommunale avgifter

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Sammen med de partiene som nå styrer vår kommune – H – Sp – KrF – V, er jeg glad for at eiendomsskatten settes ned i 2019 for «annen fast eiendom» med 2 promille. Fra 5,75 til 3,75 promille.

For den gjennomsnittlige enhet så gir dette en reduksjon på cirka: 2000 kroner per år. Eiendomsskatten justeres så opp igjen i 2020 ved at det skjer en såkalt kontorjustering med 10 % som gir kommunen en økt inntekt på ca. 4,3 millioner. Her kommer så en del millioner alt tilbake til kommunen som innbyggerne betaler.

Vi i Pensjonistpartiet er uenige i at denne 10 % skal iverksettes. Skatter og avgifter har i de senere år fått en utvikling som det burde settes et sterkere søkelys på. I mitt forrige innlegg ble det gitt noen eksempler på hva grupper med svak betalingsevne nå får av økninger, som sikkert ikke blir lett å forholde seg til. Her vil jeg videre gi noen eksempler på skatter og avgifter som kommunen selv har full styring over, og som innbyggerne må betale.

Flere skatter

I 2014 kom det en helt ny skatt i kommunen som ble innført «over natta». Den heter fastleddavgift, og er for den enkelte boligenhet på 1000 kroner i året. Den er knyttet til vann/avløp, og betales sammen med de andre kommunale avgiftene hvert kvartal. Dette gir kommunen en inntekt på ca.11 millioner per. år.

Til nå er det tatt inn over 50 millioner. I tillegg til dette, er det også en avgift for de som bygger ny bolig, på ca. kr. 25.000 tusen for en gjennomsnittsbolig. Denne avgiften heter «tilknytning til vann/avløp». Her er det altså både en avgift som du får hvert år og en avgift som du får kun en gang innenfor samme område.

For den sistnevnte avgiften, betales det i Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Rygge fra ca. kr. 200 til i underkant av kr.1000 for slik tilknytning. Denne avgiften gir også millioninntekter til kommunen.

 Vi i Pensjonistpartiet er uenige i at denne 10 % skal iverksettes. Skatter og avgifter har i de senere år fått en utvikling som det burde settes et sterkere søkelys på.

Så litt om parkeringsavgiftene som mange er opptatt av. Inntekter avgiftsparkering (automater) ca. 6,5 millioner, feilparkering ca. 2 millioner, til sammen ca. 8,5 millioner. Her burde kommunen komme de som har forretningsvirksomhet i sentrum noe i møte slik at kundene får gratis eller sterkt redusert parkeringsavgift.

Pensjonistpartiets forslag

Som nevnt i et tidligere innlegg, er Pensjonistpartiet av den oppfatning at det skal nedsettes et politisk utvalg som gjennomgår alle skattene/avgiftene i kommunen. Etter mange år hvor det bare fortsetter å øke innenfor alle områder, trengs det en mer helhetlig gjennomgang slik at det blir en større forutsigbarhet for innbyggerne.

Det skal nå iverksettes kjempestore innvesteringer i kommunen ut ifra det som budsjettet 2019 legger opp til og vedtatt økonomiplan 2019--2022 beskriver. Hva dette innebærer for innbyggerne når den regningen kommer, burde bli tatt med i denne gjenomgangen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken