Gå til sidens hovedinnhold

– Litt kje­de­lig når pub­li­kum bare vil hjem

Artikkelen er over 1 år gammel

Kaia Ram­dal og Ida Bergman sy­nes det er trist at de­res med­ele­ver ikke vi­ser nev­ne­ver­dig en­tu­si­as­me for fre­da­gens ju­le­kon­sert i Immanuels kir­ke. De ser seg der­imot godt for­nøyd med pro­sjekt­grup­pas hel­het­li­ge pre­sta­sjo­ner, og gle­der seg til Bomkræsjbang-fes­ti­va­len det kom­men­de året.

For abonnenter