Nå har man begynt å avdekke masse for å kunne bygge en idrettsarena seks meter ned i bakken på Os. Leser at det er funnet større mengder forurenset masse. Om jeg er overrasket? Nei, ikke i det hele tatt! Nå har man gitt seg i kast med en masse som i flere ti-år har vært hele byens søppelplass. Og den var stor! Jeg har vokst opp i nærheten og kjenner godt til hvordan denne søppelplassen ble brukt.

Det er sikkert flere enn jeg som husker hvordan dalen til Osbekken ble fylt opp. Det var byens søppelplass! Der ble alskens søppel dumpet ukritisk, matavfall, slakteavfall, bedervet kjøtt, metallskrot, malingrester, trematerialer, papir, glass og metall, elektriske artikler, oljerester, kjemikalier, møbler. Alt det vi i dag har blitt flinkere til å sortere. Det jeg husker med gru var stanken og de store nettingburene som var satt opp for å fange spyfluer, noe det var mengder av sommerstid. Husker fortsatt summelyden av tusen spyfluer! Stanken fra søppelet var forferdelig for dem som bodde nærmest. Det ble tømt søppel der til langt ut på 50-tallet, også lenge etter at bekken ble lagt i rør.

Miljødirektoratet har en database over forurenset grunn for hele landet, også for Halden. Direktoratet har oppfordret alle kommuner å melde inn steder med forurenset grunn, men Os-fyllinga er ikke meldt inn. Betyr det at Halden kommune ikke så den gamle fyllinga som forurensende? Og at det er trygt å avdekke møkka? Halden kommune pålegger alle som skal grave å på forhånd sjekke at grunnen ikke er forurenset, men hva har de selv gjort i dette tilfellet? Har ikke fått med meg at det ble tatt grunnprøver da man bestemte plasseringen, eller ville man bare sette i gang graving og håpe at grunnen ikke er forurenset lenger?

Det er forurensning der, kanskje meget stor og farlig. Hvor kan slik farlig masse dumpes.

Er virkelig Rokke et stort og sikkert nok deponi for byens søppel gjennom flere ti-år?

I bind 2 av bøkene om Haldens historie finner vi et leserinnlegg i Smaalenenes Amtstidende fra 1920 som egentlig beskriver hvordan «Søpla på Os» opplevdes for dem som bodde der.

«…. De som klager på Bakbanken vil bli stumme hvis de tar sig en tur opover til Os, hvor man saa at sie lever og aander midt opi alt slags væmmelig fyld. Det er jo saa at den store gropen langsefter kirkegaarden skal fyldes, men der er maate paa at fylde. Det meste svineri som kjøres ut her, bringes nemlig ikke ned i gropen, men slenges simpelthen midt ute paa sletten. …… Dette er en side av saken, der er en anden som det er mindre appetitlig at tale om, nemlig den ulidelige stank som hele Os velsignes med fra dette» fylderi». Staar vinden paa, maa man sørge for at holde vinduerne hermetisk tillukket”