Gå til sidens hovedinnhold

Leger: Skuffet over NAVs manglende vilje

Fastlegene ønsker bedre dialog med NAV Halden

Artikkelen er over 5 år gammel

– Vi er skuffet over NAV Østfolds holdning. De virker mer opptatt av å få pene sykmeldingsstatistikker enn av den enkelte pasients ve og vel.

Bestill HA+ i 8 uker for kun 99,- og få tilgang til alt digitalt innhold!

Det sier Tore G. Moen og Lise A. Nohr, som er tillitsvalgte for fastlegene i Halden, etter et møte alle fastlegene hadde med NAV onsdag.

Før møtet skrev de følgende i et brev til NAV Halden:

«Det må etter vårt skjønn medføre at NAV kontakter legen dersom det ikke foreligger opplysninger eller dersom opplysningene er utilstrekkelige – før sykepengene stoppes. Rådgivende lege ved NAV ønsker dialog med oss, og nettopp i disse situasjonene er dialogen svært viktig».

Ble skuffet

Etter møtet har Moen og Nohr følgende kommentar:

– NAV har nok forståelse for at brevene om stans i sykepenger kan virke vanskelig på enkelte, men vi opplever ikke at de ser det som noe stort problem. Fra NAV Østfolds side var det ingen vilje til å endre på rutinene.

– De framstilte det som lovpålagt oppfølging, og ønsket ikke å varsle legen dersom pasientene mottar varsel om midlertidig stans i sykepenger. De mente at pasientene må tåle å motta slike brev fra det offentlige, og vektla pasientens/arbeidstakerens ansvar for å følge opp selv.

– NAV Halden ønsket ingen rutinemessig kontakt med fastlegen ved manglende eller mangelfulle helseopplysninger etter 8 ukers full sykmelding. Etter møtet signaliserte de imidlertid at de ville vurdere muligheten for å sende kopi av brevet «varsel om midlertidig stans i sykepenger» til pasientens lege.

– Flere av legene vi snakket med i etterkant av møtet var skuffet over NAVs manglende vilje til å bedre dialogen.

– I det store og hele er vi jo enige om at det er viktig å få folk raskt tilbake i arbeid, men for de få som trenger 100 % sykmelding lengre enn 8 uker, ønsker vi et tettere samarbeid med NAV, sier Moen og Nohr.

Får støtte

Lege Fredrik B. Knutsen var på møtet og støtter de tillitsvalgte.

– NAV anser ikke dette som noe problem. De er ikke villige til å komme oss i møte. Jeg er veldig bekymret på vegne av de mest sårbare pasientene, og måten de blir møtt med av NAV-systemet. Det var tydelig i går at de fleste legene på møtet også er betydelig bekymret på vegne av pasientene. Vi vil ha rene linjer og dialog, sier Fredrik B. Knutsen.

– Vi forstår ikke at legene var skuffet etter møtet

Det sier leder Astrid Nordstrand og rådgivende overlege Ole Thime i NAV.

De forstår ikke at flere leger er skuffet over NAVs manglende vilje til å bedre dialogen ved mangelfulle helseopplysninger etter 8 ukers sykmelding av pasienter.

– Vi mener at møtet var preget av åpenhet og tydelighet rundt aktivitetskravet, som NAV Østfold fokuserte på i september i fjor. Det var 13 av 28 leger som møtte. Vi fikk kritikk, men det var også leger som sa at dette var bra og hadde gjort deres sykmeldingsarbeid lettere.

– Dette er en nasjonal ordning, hvor regelverket har vært siden 2004, og hvor Hedmark har vært et prøvefylke på ny praksis. Vi kan ikke love en annen ordning i Østfold.

– Vi kommer derimot til å vurdere hvilke muligheter vi har for å imøtekomme ønsket til legene om informasjon i forkant av brevet som blir sendt ut til den sykmeldte. Vi skal se nærmere på hvilke muligheter som finnes for å ivareta deres ønsker, sier Astrid Nordstrand og tillegger:

– Det vil jeg kalle dialog.

Pasientansvar

Rådgivende overlege Ole Thime opplyser at flere leger i møtet sa at ordningen med aktivitet ved 8 uker er bra.

– De setter pris på at vi har satt i gang aktivitetskravet og gjort det betydelig lettere å sykmelde pasienter på en riktig måte.

Han forteller også at NAV ikke klarer å overholde fristene, hvis legene skal ha beskjed om stans i sykepenger før pasientene, når det mangler opplysninger eller er mangelfulle opplysninger om pasientene.

– I ordningen påpekes pasientenes medansvar i større grad enn tidligere. Den sykmeldte får brev etter fire uker hvor videre saksgang framkommer. Legene har fått informasjonsmateriell «Tettere oppfølging av sykemeldte», som de kan gi til pasientene, sier Thime og tillegger:

– Tidligere etterspurte vi ytterligere dokumentasjon dersom det var mangelfullt ved 8 uker. Det førte ikke til noen forskjell i antall graderte sykmeldinger. Det gjør det nå.

Viser til tall

 

Thime og Nordstrand viser til målinger og resultater.

Før 1. september 2015 var det 20 prosent, mens det ved årsskiftet var 45 prosent. Det er mer enn en fordobling.

Siden 7. september 2015 og fram til 29. februar i år har NAV Halden vurdert 418 saker.

16 personer ble friskmeldt, 51 fikk gradert sykmelding, 40 kom på aktivitetstiltak og seks fikk stopp i sykepenger.

– Vi er ikke ute etter å stoppe sykepenger, men vi er avhengig av korrekt dokumentasjon ved 8 ukers tidspunktet fra sykmelder for å kunne fatte riktig vedtak videre som skal føre til at flere kommer i arbeid igjen sier Astrid Nordstrand og Ole Thime.

Kommentarer til denne saken