Linn Laupsa til HA - Optimitisk med tanke på å få til rødgrønt flertall

Linn Laupsa i Arbeiderpartiet er optimistisk med tanke på å få til et rødgrønt flertall i Halden de neste fire årene.