Faren sier til HA at mobbingen av datteren hans, som nå går i femte klasse, minst har holdt på siden hun gikk i tredje klasse.

Frykter for barnas sikkerhet

Torsdag kveld sendte faren i ren frustrasjon og alvorlig bekymring for sine barn en mail til kommunalsjef Jane Short Aurlien.

Dette i et håp om å bli hørt.

Valget om å la barna, en gutt i første klasse, og ei jente på femte trinn bli hjemme, ble tatt fordi foreldrene frykter for barnas sikkerhet på skolen.

– Har blitt sparket, slått og kastet sten på

Faren ønsker heller ikke å bli navngitt, da han ikke vil at barna skal bli utsatt for ytterligere belastning.

I brevet skriver faren:

"Nå har det i lang tid pågått alvorlig mobbing, sjikane, trusler og vold blant elevene på Låby skole.
I mange år har vi, og andre foresatte, forsøkt å bli hørt om disse sakene, men det har vært svært vanskelig å bli hørt. Når da min datter, som går i 5. klasse, i kveld hadde et nervøst sammenbrudd, og 1.-klassingen sier at han endelig har ro, fordi han har blitt sparket, kastet sten på og slått i hele dag, har vi fått nok
. Senest i dag har 5.-klassingen vår mottatt drapstrusler. Vi har snakket med skolen mange nok ganger nå, uten at det har gitt noen resultat, skriver han."

– Ikke hysteriske foreldre

Til HA sier han at drapstruslene har blitt framsatt ansikt til ansikt i skolegården.  Ifølge faren skal også andre elever ha opplevd dette noen ganger.

– Min yrkesbakgrunn er at jeg selv er lærer, og min kone er barnehagelærer. Derfor vet vi godt hvordan barn kan være mot hverandre, og vi vet godt hvordan skole- og barnehagehverdagen kan være.

Vi har aldri vært hysteriske foreldre, men vi har i stedet veiledet barna våre på hvordan de skal være mot andre, at de skal være tolerante, ha respekt og forsøke å se bak fasaden. Våre barn vet godt at ikke alle barn har det like godt hjemme, og at det kan gi seg utslag i utagerende atferd.

– Lei av å ikke bli hørt

Foreldrene krever nå at dette må det gjøres noe med.

– Nå er det nok! Vi er lei av alle drapstruslene, trusler om at elever skal ha med kniv på skolen, vold og trusler om vold, historier om elever som mobber lærere, alvorlige mobbesaker, barn som er i ferd med å utvikle en redsel for skolen og for samfunnet generelt.

– Vi er lei av å aldri bli hørt når vi henvender oss til skolen, tordner han.

– Jobber for trygg skole

– Vi jobber hver eneste dag for at Låby skal være en trygg skole å gå på. Om det skjer mobbing, skal vi jobbe for at det blir bra, sier rektor Kent-Arne Andreassen ved Låby skole.

HA treffer ham sammen med assisterende rektor Anita Gundrosen og Lill Stende som er stedfortreder for kommunalsjef Jane Short Aurlien innen skole og oppvekst.

Taushetsplikt

Når det gjelder denne konkrete saken, ønsker ingen av dem å kommentere den av hensyn til taushetsplikten. Det er skolen som skal følge opp saken og snakke med foreldre. Det vil skje kjapt.

– Vi ønsker ikke at alvorlige meldinger skal oppfattes som en polemikk i en enkelt sak, sier Lill Stende.

Hun og skoleledelsen viser til at det arbeides seriøst og målrettet for en mobbefri skole og et trygt læringsmiljø.

– Låby er ingen mobbeskole

– Det gjøres det over hele kommunen. Hver melding om blant annet vold og mobbing føres i skjema og tas tak i etter vedtatt reglement.

Låby skole ligger også lavt på elevundersøkelser om mobbing, men en mobbesak er en mobbesak for mye. Fra forrige måling har tallene gått ned. Låby er ingen versting, på ingen måte.

– Rektor har ingen kjennskap til at lærere har blitt, eller blir, mobbet av elever.