Gå til sidens hovedinnhold

"Takk til Jarle Aabø"

Artikkelen er over 6 år gammel

Støtt Erlandsens Conditori ved Randi Behn Butcher reagerer på gjesteskribent Jarle Aabøs innlegg om konditoriet. Samtidig retter Behn Bucher skyts mot ordfører Thor Edquist. HA har bedt om hans kommentar, og Edquist svarer i bunnen av dette Fritt Ord.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Les også: - Erlandsen bør stenge dørene

Fritt Ord-innlegget:

Takk til Jarle Aabø

Fredag 8 mai trykker HaldenArbeiderblad ett innlegg av sine nye gjesteskribent, Jarle Aabø, under vignetten Signert. Overskriften er Adjø, Erlandsen. Med artikkelen bidrar Aabø til å få "liket ut av skapet", det takker vi i Støtt Erlandsen han for. Vi har i over ett år hevdet, både i Radio Prime, og senest med ett leserinnlegg i HA 21. mai 2014, at det er sterke krefter som kjemper mot Erlandsen, og at målet er å ta "rotta" på Jørn Nilsen en gang for alle. En initiativtaker og forkjemper for utviklingshemmedes rettigheter i en årrekke. "Folkesnakket" som Aabø referer til i slutten av innlegget, er helt reelt men baserer seg på stygge rykter og mangler fakta.

De såkalte "nye" opplysningene Aabø skriver om, er publisert på Støtt Erlandsens sider for over ett år siden, og ligger fortsatt tilgjengelig på våre nettsider.

Så til fakta:-

24.mai 2012 registrerer Jørn Ørnlund Nilsen, som en av flere initiativtakere, aksjeselskapet Dagtida As i Brønnøysundregisteret. Han bidrar med den påkrevde aksjekapitalen på 30 tusen.. Dersom Aabø tror at tre utviklingshemmede som lever på uføretrygd klarer å skaffe slik kapital til veie, vet han lite om utviklingshemmedes situasjon i Norge. Noe senere kommer Helle Bennets Allmennnyttige fond inn med 300 tusen i form av b-aksjer. Nilsen og Helle Bennet Fondet, bidrar altså til å få satt drømmen til de tre ut i virkeligheten. De tegner de såkalte B-aksjer, som ikke gir verken stemmerett eller rett til å ta ut utbytte. Dette etter klare råd fra revisjonsfirmaet BDT Viken revisjon. Det er dette selskapet som har utformet vedtektene for Dagtida AS, nettopp med det formål at Dagtida AS skal være en såkalt sosial entrepenør bedrift.  Det har aldri vært meningen at gjengen på Erlandsen skal ta ut noe utbytte, det ligger i hele konseptet at dette er en non profit bedrift. Jørn Nilsen har f.eks som styreleder i oppstarten aldri hevet lønn eller andre ytelser for dette.

Det er med andre ord ikke Jørn Nilsen personlig som "lover dyrt og hellig at eventuelt overskudd skal forbli i selskapet", som Aabø skriver.Det fremgår av selskapets vedtekter, som er utarbeidet etter råd fra ett uavhengig revisjonsselskap. Det er kun de tre utviklingshemmede som sitter på de såkalte A-aksjene , som altså gir stemmerett i styret. Jarle Aabø røper ikke bare i sin artikkel i HA sin manglende kunnskap om utviklingshemmedes og deres samtykke kompetanse. På sin egen facebook side skryter han fredag kveld uhemmet over sin debut som skribent for HA og sine avsløringer. (Han er over ett år for sent ute, for dette ligger som sagt offentlig ute på våre nettsider og har gjort det lenge.) Her uttrykker han også sin skepsis til at utviklingshemmede sitter i styret for ett aksjeselskap, og hevder dette strider med lovverket. Ingen av de tre på Erlandsen er umyndiggjort, dessuten stiller de alltid med sine foresatte/ verger på alle møter. Både Malin, Kim-Robin og Daniel er veldig klare over situasjonen på Erlandsen, og har klare formeninger om hva de vil,- nemlig virkeliggjøre sin drøm om en normal jobb.

Aabø hevder videre at Marianne Mowinckel, som styremedlem og daglig leder i stiftelsen Helle Bennets Allmennnyttige fond, nå er storaksjonær i Dagtida as. Det virker som hun alene, i samarbeid med Nilsen, nå skal snuske til seg ett utbytte fra uskyldige utviklingshemmede. Det var ett enstemmig styre i fondet som gikk inn under stiftelses møte i 2012 og tegnet de såkalte B-aksjene for kr 300 tusen. Fondet støtter bla annet tiltak som er allmennyttige og til gode for blant annet utviklingshemmede. De støtter en rekke tiltak over hele landet, primært tiltak der det offentlige svikter. På samme måte som bl.a Sanitetskvinnene har gjort i en årrekke, bla ved å opprette den tidligere sentralinstitusjonen Østerbo.

Det må være flaut for en selvutnevnt omdømmeekspert, Aabø, og ikke sjekke sine kilder bedre enn det han gjør. han skriver bla:- "I juni 2014 etter at Nilsen varsler konkursfare for Erlandsen, trekker han seg som styreleder og toppsjef i Dagtida as. Inn kommer Marita Groth, som senere blir erstattet av Marita Skjelin."  Groth og Skjelin er samme person. Etter å ha giftet seg bytter mamman til Malin sitt etternavn fra Groth til Skjelin.

Videre hevder Aabø at Dagtida AS den 9.april i år(2015) at selskapet har laget en ny eierkonstruksjon. Det stemmer ikke, eierkonstruksjonen med de såkalte A og B-aksjene har eksistert siden oppstarten i 2012. Det Dagtida AS gjør den 9.april i år er å presisere ennå en gang hvordan selskapet fungerer.

Som sagt er vi som støtter Erlandsen Conditori glade for at dette kommer ut. Da får vi ihvertfall hengt knaggen på riktig plass. Ordføreren i Halden har lenge hevdet, om enn ikke offentlig, det samme som Aabø. Han har bl.a vist til Erlandsens rike eiere, les Helle Bennets fond. Vi sitter på e-poster fra Edquist hvor han hevder det samme, og hvor han ikke ønsker ytterligere opplysninger fordi han som forretningsmann vet alt om dette. 

At Jørn Nilsen fortsatt fremstilles som styreleder kan han ikke klandres for. Halden Arbeiderblad rettet selv dette opp etter en artikkel i høst hvor det helt feil fremkom at Nilsen fortsatt var styreleder. At TV2 i sin dokumentar hevder det samme,skyldes at deres opptak ble gjort i fjor, før Nilsen trakk seg som styreleder.

Aabø's ego skal vi ikke kommentere, men at han og nyhetsredaktøren frykter at han skal bli spyttet på da han neste gang viser seg i Halden er nok sterkt overdrevet. De som har grunn til å føle seg trakkasert, konsekvent motarbeidet og om du vil "spyttet" på, er tre helt uskyldige utviklingshemmede som bare har en drøm:- Nemlig en normal jobb som alle andre i dette samfunnet.

På vegne av Støtt Erlandsens Conditori

Randi Behn Butcher

Svaret fra Thor Edquist

Her kan du lese tilsvaret til ordfører Thor Edquist. Han svarer på følgende påstander i Fritt Ord-innlegget: "Som sagt er vi som støtter Erlandsen Conditori glade for at dette kommer ut. Da får vi ihvertfall hengt knaggen på riktig plass. Ordføreren i Halden har lenge hevdet, om enn ikke offentlig, det samme som Aabø. Han har bl.a vist til Erlandsens rike eiere, les Helle Bennets fond. Vi sitter på e-poster fra Edquist hvor han hevder det samme, og hvor han ikke ønsker ytterligere opplysninger fordi han som forretningsmann vet alt om dette."

Svaret til Edquist: - Ja, det er riktig at det var noen samtaler på Messenger med Jørn Nilsen, som kom på inn på temaet. Selv om Erlandsen-saken er en administrativ sak har han fra tid til annen kontaktet meg om denne saken  via dette mediet. Men disse forholdene har ingenting med Erlandsen-saken å gjøre. Det er og blir en administrativ sak, og da er eierforhold uvesentlig.

Kommentarer til denne saken