- Slik vi ser det vil de som har behov for den kommunale omsorgen bli rammet hardt

Halden kommunestyret 2011 ¬ Per-Kristian Dahl, Ap

Halden kommunestyret 2011 ¬ Per-Kristian Dahl, Ap

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Et konsulentfirma med navnet Agenda Kaupang har utarbeidet en rapport som ble framlagt for kommunen 15. desember 2014 og konsulentene ga deretter en redegjørelse ovenfor kommunestyrets medlemmer om hva dette ville medføre. Slik vi ser det vil de som har behov for den kommunale omsorgen bli rammet hardt.

På side etter side blir det dokumentert at det skal spares titalls millioner ovenfor de eldre.

Det nevnes i fleng, bruk av dobbeltrom, ny bemanningsnorm, konkurranseutsetting av sykehjem, legevaktordningen er for dyr, antall årsverk i boliger for funksjonshemmede er for høy, det må etableres mer «robuste» boenheter (større?) organiseringen av tildelingsfunksjonene i Halden kommune har ikke fungert godt nok og må strammes opp, for høye kostnader for pleie og omsorg i hjemmene og på intuisjonene osv.

Slik kan det leses side etter side. Dette er en konsulent rapport som forteller om hvor «billig» omsorgstjenestene kan drives i en kommune.

Behøver så den politiske ledelsen å følge dette? NEI, er mitt svar men allikevel blir det gjort. Det framgår av rapporten fra konsulenten hvilke økonomiske «gevinster» som her kan oppnås for kommunen. De tallene er i hovedsak det som både budsjettet for 2016 og økonomiplan 2016 til 2019 har som grunnlag og som posisjonspartiene Høyre, Frp, Sp og Venstre sammen med KrF som også ga sin stemme til dette i kommunestyret 17. desember 2015 nå skal gjennomføres. Alternativet fra Ap, SV og RV som ville dempe det som her nå skal skje betraktelig ble bare stemt ned i kommunestyret. Det er den politiske virkelighet alle må leve med i 2016 og i årene framover.

Men dessverre så skjer nå dette nesten uten protester, men det er jo forståelig. Dagens politiske ansvar skyves jo bare over på andre slik at dagens posisjon kan gjøre det de er best til, les: Ta ut gode honorarer og avlyse politiske møter.

PS: Den «luksusfellen» kommunen nå er i er at både egenkapitalen og kommunens likviditet er negativ med mange hundre millioner. Det har medført at kommunen fra 2013 driver sin virksomhet med direkte støtte til den ordinære driften ved hjelp av kommunens bankforbindelse fra måned til måned.

Det framgår også av det vedtatte budsjettet at dette også skal fortsette videre.» Da er det jo greit å ha en lokalavis «HA» hvor politikere fra de fleste partier kan diskutere for eller imot «Allsang på Grensen». Da er det jo ingen andre enn de pleietrengende og ansatte som merker hva som skjer ute i den enkelte enhet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken