Jeg ønsker homofile, gifte eller ugifte, velkommen som medarbeidere. Borg biskop sier:

«Alle som ønsker kan bruke den nye liturgien og inngå ekteskap i sin lokale kirke. Samtidig har prest og andre medvirkende med det klassiske synet på ekteskapet frihet til ikke å gjennomføre vigsel av likekjønnede. Kirken har to legitime syn på ekteskapet. Det er derfor ingen reservasjonsrett som innebærer ett syn gjelder man kan reservere seg mot. Det er frihet til å fortsette å ha kirkens og samfunnets klassiske ekteskapssyn».

Allikevel er døren lav og porten trang blant de som omtaler prester som ikke deler Biskopens syn.

Prester som vier likekjønnede blir lovprist som kjærlige og inkluderende.

Kirkens og samfunnets klassiske syn konstitueres av én kvinne og én mann. Bibelord om mann, hustru, kvinne, brud og brudgom er utelatt i ny liturgi.

Ulikt kjønn eller antall nevnes ikke, men valg av hverandre og kjærlighet. Hva da med polygami? Én mann – fire koner? Polygami og likekjønnet ekteskap er ikke sammenlignbart, men polygami avvises med bibelord som begrunner klassisk ekteskapssyn.

De er imidlertid i konflikt med ny forståelse og fjernet fra liturgien; bibelord som er forutsetning for den kristne kulturarvs monogame ekteskapslov.

Hvordan kan ett og samme bibelvers utelates for å legitimere likekjønnet ekteskap, men anvendes igjen for å avgrense antall ektefeller til to – uten å få tilbakevirkende kraft?

Det er dilemmaet som legitimerer samlet vurdering. Koranens omtale av fire koner forsterker spørsmål om konkret bibelforankring.

- Svensk lov anerkjenner i prinsippet utenlandske polygamiekteskap, sier Göran Lind, professor i sivilrett ved Örebro universitet.

 – Dersom en svensk mann på lovlig vis vil skaffe seg flere koner, trenger han bare gifte seg i et land som aksepterer mangegifte.

 Norsk lov sier: «Et ekteskap som er inngått i utlandet, anerkjennes her i riket dersom ekteskapet er gyldig inngått i vigselslandet.

En regulert samlivsform i utlandet som i hovedsak har samme rettsvirkninger som ekteskap i inngåelseslandet, anerkjennes som et ekteskap her i landet, når begge parter skriftlig har samtykket til dette».

«Begge parter» blir mannen og hver kone han velger? Ingen tar høyde for polygamiets mulighet.

Gift/Skilt i Norge eller utland, med en eller flere, juridisk eller religiøst, er ikke utredet. Familiegjenforening? Folkevandring, internasjonal tilpassing, frihet og likeverd samt frykt for religiøs diskriminering setter polygami på dagsorden.

Sterri, kommentator i Dagbladet, mener det blir absurd å diskutere med utgangspunkt i det Gud har sagt.

 – Det er problematisk å ta den religiøse diskusjon i allmenne medier, fordi dette signaliserer at slike argumenter er gyldige i utformingen av lover og politikk. For meg som ateist blir det vanskelig å diskutere for eksempel homofili og abort med utgangspunkt i religiøse dogmer. Vi kan enten bli enige om å slå hverandre i hodet med påstander og lover basert på ulike livssyn, eller vi kan bli enige om å bare ta i bruk sekulære argumenter når vi utformer lover og diskuterer. Jeg foretrekker siste modellen.

Hva er ikke-religiøse argumenter mot polygami i en multikulturell tid preget av idealet om individets frihet og medbrakt religion?

Moral- og fornuft er ut. Loven begrunner ekteskapet med valg og forutsetter monogam forståelse. Men bibelordene forkastet vi i likekjønnet vielse, og moralismen tok vi oppgjør med i homofilispørsmålet. Hva nå?

Norge anerkjenner ingen religiøse tekster lenger som verner monogamiet, bare foranderlige lover.

Kirken utredet aldri den konsekvensen når den tilpasset liturgien nye krav. Jeg tror polygame ekteskap er dårlig løsning for familie og samfunn. Men slik tro må ha solid forankring for å motstå ønsker om lovendring.

Opp kommer bibelord for Kirkens og samfunnets klassiske ekteskapssyn – tilbake til start og i mål.

Ekteskapsloven

  • pg 1b: «Kvinner og menn har samme rett til fritt å velge ektefelle. Ekteskap skal inngås av egen fri vilje og med eget samtykke,» vil nå problematisere
  • pg 4; «Ingen kan inngå ekteskap så lenge et tidligere ekteskap eller registrert partnerskap består».

PolyNorge er en nystartet forening som ønsker et samfunn der forhold med flere er anerkjent og respektert på lik linje med monogame parforhold.

PolyNorge jobber for alle menneskers rett til å leve i de forholdsformer de selv ønsker, så lenge disse er basert på informert samtykke og likeverd.

Vi mener at alle samlivsformer, kjærlighetsforhold og seksuelle relasjoner mellom samtykkende og likeverdige personer skal sidestilles.

Vi smiler av dem, men ordene kunne vært sakset fra kampen for likekjønnet vielse, som nå er kronet med lovendring og kirkelig tilpassing.

 Hvordan skal Kirke og Stat hevde troverdige motargumenter, når antall ektefeller og kjønn ikke lenger nevnes i liturgien, men valg og kjærlighet er normen? Hvordan kan Kirken da være rådgiver for lovgiver?

Uten bibelord om samliv står vi igjen med foranderlige lover eller som moralister i møte med andres hellige bøker og deres kompromissløse veiledning for adferd, samliv og politikk.

Og satt på spissen: Ektefelle(r)? I frihetens, kjærlighetens og valgets navn må vel én mann kunne gifte seg med flere menn?

Flerkoneri; et diskrimineringsord eller flere kvinner gift med hverandre?

- Det vil aldri skje i Norge, sier politikere. Historien gir dem rett, men fremtiden?

I det hele tatt å vurdere mulig lovendring for polygami i dag er like utenkelig som likekjønnet vielse i kirken for 50 år siden?

- You gotta serve somebody, synger Bob Dylan. Hvem skal vi tjene når våre guddommelige tekster forkastes? «Ingen» blir «meg og mitt». Slikt endrer lover.

Jeg er glad homofile kan gifte seg borgerlig i Norge. Biskopen lover prest ved kirkelig vielse. Det har også skapt åpenhet om fysisk eller juridisk kjønnsskifte.

Jeg er ikke MOT likekjønnet vielse, men FOR kristen monogam forståelse av samliv. Kirkens og samfunnets klassiske ekteskapssyn og de konsekvensene det kan få om det undergraves, er derfor mitt hinder som kirkelig vigselmann i likekjønnede vielser.

Slike vielser burde være et eksklusivt likeverdig borgerlig anliggende. Dermed kunne Kirken som rådgiver og Statens jevnbyrdige hegne om det kristne monogame samliv, homo- eller hetero-, med de gode konsekvensene fravær av polygami har hatt for Norge gjennom 1000 år.

Kirkerådets beslutning vil imidlertid føre til en kjedereaksjon hvor likekjønnet vielse er første dominobrikke.

I fremtidig samtale om polygami vil Biskop og Kirkeråd ikke bli tatt alvorlig, når de må blåse liv i diskvalifiserte bibelvers og bortforklare hvorfor de ikke har tilbakevirkende kraft.

De blir neppe spurt. Det blir taust når Ordets sverd er lagt ned. Ingen duellerer med en våpenløs.

De fleste yrker medfører oppgaver man helst skulle vært foruten, men må utføre hvis arbeidsgiver pålegger tjenesten innenfor instruksen.

Det gjelder også meg i denne saken.

Fatalist? Kanskje. Noen ganger er jeg glad for å være 60 år og på utgående. Ser ikke bort fra at andre deler den gleden.