Gå til sidens hovedinnhold

Storgata: Alle historier trenger en helt

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ordføreren stiller myndig opp i Halden Arbeiderblad og forteller at han har stoppet stenging av Storgata. Så lenge han er ordfører vil han ikke ha noe av politisk saksbehandling med benkeforslag, forteller Edquist. Da er både helten og skurken i historien presentert.

Benkeforslag, det skjønner vi er imot ordførerens prinsipper – så det kan vi ikke ha noe av.

Det er en god historie, og ordføreren kontakter Halden Arbeiderblad for å fortelle sin historie om helter og skurker i Halden.

Skal vi følge denne logikken vil alle forslag som ikke fremmes av rådmannen være «benkeforslag» – det inkluderer nok da også de fem forslagene Høyre fremmet i saken om Torvet som kulturarena. For det er denne saken ordføreren er oppbrakt over, selv om det ikke kommer frem i avisoppslaget.

Demokrati og folkestyre kaller vi det, folket velger sine representanter til folkevalgte organ som styrer kommunene våre. Hver 17. mai heiser vi flagget, tar på oss finstasen – og går ut på gater og torg for å feire nettopp demokratiet og folkestyret.

To hovedutvalg har behandlet saken om Torvet som kulturarena. I forkant av behandlingen var det klart at om disse to hovedutvalgene fattet likelydende vedtak, ville vedtaket være endelig. Ved uenighet mellom hovedutvalgene, ville kommunestyret tre inn og avklare.

Begge hovedutvalgene satte rådmannens innstilling til side. Høyres representanter leverte et «benkeforslag» i fem punkter som fikk vår fulle støtte i begge hovedutvalgene. Vårt forslag om å stenge Storgata for gjennomgangstrafikk på kveldstid fikk flertall i et hovedutvalg – ikke i det andre.

Som avtalt ble saken da satt opp til behandling i kommunestyret for endelig avklaring der hvor hovedutvalgene ikke var enig. Det var altså ikke en mann som ryddet opp, spillereglene var etablert på forhånd – slik fungerer demokratiet og folkestyret. Flertallet bestemmer.

Det som ved frokostbordet nok ble oppfattet som en god historie er i ferd med å slå sprekker.

Ingen har foreslått permanent stenging av Storgata forbi torget. Vårt forslag ville stenge gata for gjennomkjøring etter klokken 17, altså etter butikkenes ordinære åpningstid. Kjøring til eiendommene ville vært tillatt. Trafikken i tverrgatene ville gå som normalt. Alt som en prøveordning gjennom sommersesongen, da hele ordningen med endringer i trafikkmønster og parkeringsforhold rundt torget skal evalueres.

Jeg holder fast med min opprinnelige kommentar, dette er en gladsak for Halden og et løft for torget vårt. Arbeiderpartiet har gitt helhjertet støtte til Høyres fem «benkeforslag» for Torvet som kulturarena. Man kan selvsagt si om forslagene at det er for lite, og for sent – men det er i det minste en start.

Selv om det åpenbart finnes krefter som vil gjeninnføre embetsmannsstaten – vil jeg fremdeles slå ring om folkestyret, og Arbeiderpartiet vil fortsette å fremme forslag i sakene som settes opp til politisk behandling.

Kommentarer til denne saken