«Regjeringen legger opp til å komme tilbake til den videre utviklingen av jernbanen gjennom Halden i forbindelse med rullering av Nasjonal transportplan 2022-2033.»

Dette er ordrett hva samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen svarer meg skriftlig på mitt spørsmål fra Stortinget, hvor jeg ber han avklare når vi kan forvente å få frigjort de sentrumsarealene som statsråden og hans underliggende etater har båndlagt i sentrum av Halden.

Men hva betyr egentlig svaret fra statsråden?

Det betyr at jernbaneutviklingen for Halden sin del nok en gang er utsatt, store sentrumsområder er rammet – og utviklingen av Halden sentrum settes igjen på vent.

Solvik-Olsen og regjeringen har ingen idé om hvordan eller når vi skal få en avklaring på jernbanespørsmålet til Halden, eller til Göteborg – rent bortsett fra at det kanskje vil bli omtalt i en ny nasjonal transportplan som kommer i 2022.

Vi kommer til å sitte med båndlagte sentrumsarealer i 15–20 år til, uten å ane noe som helst om hvor en eventuell jernbane til Halden skal gå, eller når den eventuelt kommer.

For Halden er dette katastrofalt dårlige nyheter som setter både Høyre, Frp og Venstre i et underlig lys – og det må være lov å spørre de blåblå lokalpolitikerne både fra Halden og Østfold om de ikke har kontakt med sine stortingsrepresentanter og regjeringskollegaer?

Hvorfor ser vi ingen lokalpolitikere fra Høyre, Frp eller Venstre som er på barrikadene for kjempe Halden sin sak, eller synes de det er greit at regjeringen setter utviklingen av byen vår på vent enda en gang?

Hva har Edquist (H), Sandsmark (V) og Evensen (Frp) gjort for å få regjeringen til å forstå Haldens behov for forutsigbarhet, og hvorfor blir ikke Haldens behov sett, hørt eller anerkjent av regjeringen?

Solvik-Olsen og regjeringens plan for jernbaneutbygging som ble presentert i valgkampen framstår mer og mer som en ren bløff, og den store taperen er Halden.

Nå forventer jeg at ordføreren setter jernbanesaken opp til behandling både i formannskapet og kommunestyret, slik at vi felles kan drøfte hvordan Halden skal forholde seg til en regjering som helt åpenbart ikke ser eller synes å være opptatt av Haldens behov for avklaringer og en forutsigbar planlegging.

I Halden har vi all mulig grunn til å føle oss lurt og ført bak lyset, dette er rett og slett ikke godt nok fra Solvik-Olsen og regjeringen. Nå er det på tide at ordføreren retter ryggen og legger en plan for hvordan vi i Halden kan stå opp og si fra til ordførerens partifeller i regjeringen.