HA har testet fastlegene - noen er nesten umulig å få tak i på telefon

Artikkelen er over 2 år gammel

Afrah medical og Legene på brygga er de lokale legekontorene som har vært vanskeligst å komme i kontakt med når HA har kartlagt tilgjengeligheten hos de lokale legekontorene.