Mindre enn en meter under bakken ved Jellhaugen på Viksletta i Halden ligger det et mer enn 20 meter langt vikingskip! Selve ikonet på norsk kulturarv. Myteomspunnet, mystisk og eventyraktig. Sindige konservatorer og arkeologer bobler over av entusiasme og hopper av glede i kontorgangene, ifølge fylkeskonservator Morten Hanisch. Nyheten har gått verden rundt, og HA satte ny leserekord på ha-halden.no i går.

Hvor kult er ikke dette!!? Et stort og betydningsfullt arkeologisk funn i vår egen kommune. Dette er det fjerde funnet av et vikingskip, og det er mer enn 100 år siden forrige gang. Det er et funn av nasjonal betydning som får internasjonal oppmerksomhet. Et funn som kommer til å få enorm oppmerksomhet de nærmeste årene.

Veldig mange spørsmål må få svar. Ikke minst det om hvilken forfatning det mer enn 1000 år gamle skipet under jorda ved Jellhaugen er i. Det vil trolig avgjøre om Staten tar den betydelige kostnaden det vil være å grave fram Jellestad-skipet og konservere det for framtida. Vi minner om at det ikke er mer enn en drøy uke siden at bevaringen av vikingskipene ble et tema i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet. Fagfolkene i vikingskipmuseet på Bygdøy advarte mot følgene av at det ikke blir bevilget nok penger til å ta vare på disse nasjonalskattene.

 

Bildeserie

BILDER: Her ligger vikingskipet Jellestadskipet

 

Det er ikke bare funnet av vikingskipet på Viksletta som får arkeologenes blod til å bruse. Det er også funnet spor av flere bygninger i det samme området. Trolig har det vært en liten landsby på stedet. Det er neppe tilfeldig at den ble anlagt akkurat her. Jellhaugen er en enorm middelaldergrav. Det vil si at den lå der allerede da vikingtida kom noen få hundre år senere. Det ser ut til å ha hatt en religiøs eller symbolsk betydning. Hele dette området får nå en stor arkeologisk betydning. Det kommer nok til å være mye aktivitet på jordet til Olav Jellestad i tiden framover.

Etter hva vi forstår, er det hugget i sten at et vikingskip blir oppkalt etter stedet der det blir funnet. Dermed blir skipet hetende Jellestad-skipet for evig og alltid. Fagfolkene har allerede begynt å bruke dette navnet.

 

 

Haldenseren Per Linge har lenge hevdet at Slaget ved Svolder egentlig foregikk i Svalerødkilen. Den teorien blir ikke akkurat noe svakere etter dette funnet. Det framstår rett og slett som en fjær i hatten for Linges omstridte teori.

Funnet bare understreker Haldens historiske betydning. Haldenserne elsker sin gamle historie. Funnet av Jellestad-skipet viser at Haldens historiske betydning strekker seg enda lenger bakover i tid enn byggingen av Fredriksten festning, skuddet som felte svenskekongen Karl XII, og bybrannen som har fått plass i nasjonalsangen vår.

Og da kan vi like godt gjenta oss selv: Hvor kult er ikke dette!!?