Tirsdag morgen sto bevæpnet politi utenfor Halden videregående skole – avdeling Porsnes. Skolen var stengt for lærere og elever.

Årsak; to16-åringer hadde truet med at noen ville skyte på Halden videregående skole. Truslene ble skrevet på nettstedet Jodel. Det ble gjort anonymt, men politiet fant ved hjelp av nettstedet fram til avsenderne. Heldigvis var dette ment som en spøk. Det gjør imidlertid ikke saken mindre alvorlig. Truslene var svært alvorlige, og 16-åringer bør vite konsekvensen.

 

Vi støtter fullt ut alvoret ledelsen ved skolen møtte truslene med. Både Porsnes og Risum ble stengt. Heldigvis er Norge blitt forskånet for at det er blitt gjort alvor av trusler om skoleskyting, men det finnes nok av gruvekkende eksempler fra andre land. Vi har også 22. juli fremdeles friskt i minnet. Det var derfor helt riktig å sette beredskapsplanen ut i livet.

Vi håper bildene av bevæpnet politi utenfor Porsnes får de to guttene til å forstå rekkevidden av truslene de satte fram. Samme effekt vil straffen de nå kan vente seg ha. Dette vil bli en alvorlig plett på rullebladet deres, og vil kunne få konsekvenser for dem senere i livet. Hvilken straff de til sjuende og sist får, er det selvsagt opp til domstolen å avgjøre.

Episoden er blitt redegjort for i hver enkelt klasse. Lærerne har snakket med alle elever om det som skjedde. Vi håper dette vil ha en klar preventiv effekt. Heldigvis er vi sikre på at så å si alle elever forstår alvoret og tar sterkt avstand fra truslene, men det vil alltid være noen som ikke tar dette inn over seg. Vi oppfordrer også foreldre til elever i aldersgruppa om å følge opp overfor sine egne unger.

 

Ungdommene i dag lever store deler av sine liv på nett. Det er på godt og vondt. Nettmobbing er et utslag av tankeløshet og manglende respekt for andre. Truslene mot Halden videregående skole er en avart av det samme fenomenet. Denne episoden er en gylden mulighet til nok en gang snakke om nettvett og grensesetting. Det handler om noe så enkelt – og vanskelig – som å bruke huet!