Haldens fremste folkevalgte nøler. Unisont. Et enstemmig formannskap besluttet torsdag å utsette videre framdrift av basishallprosjektet på Os. Det blir for trangt, og konsekvensene ved å skape nok plass kan bli for store. Os allé vil bli ødelagt. Flere signalbygg må rives. Det må forhandles med grunneiere. I sum ble usikkerheten for stor til forpliktende vedtak.

At tomta på Os er trang, kan ikke komme som noen overraskelse på noen. Det er blitt påpekt flere ganger. Den blir også for trang når prosjektet vokser. Som kjent er idrettsdelen blitt utvidet i løpet av planleggingen. En egen turnhall, eller basishall, er blitt trukket inn. Det ikke bare forverrer plassmangelen. Det gjør også prosjektet dyrere.

Haldens folkevalgte har samlet seg om lokalisering av ny sentrumsskole og idrettshall på Os. Det er bra. Lokaliseringsdebatter som kan legges døde, gir håp om bedre framdrift og øker mulighetene for realisering.

Men det er et dårlig tegn når man i neste runde begynner å nøle. Utsettelser er ikke det idrettslivet i Halden trenger nå. Ikke omkamper heller. Behovet for større og bedre lokaliteter er påtrengende, og det begynner å gå på tålmodigheten løs.

I lys av dette forventer vi også en snarlig avklaring av planene for utbygging av Tistedalshallen. Kommunens bidrag med driftstilskudd vil bli svært lite. Mens finansieringen ellers nærmest er klar. Og vi minner om; behovet for ny hall for Halden-idretten er stort. Veldig stort.

Det er langt fram til en ny skole og en ny hall vil stå ferdig. Ting tar lengre tid enn stemmesankende politikere tør love. Vi bare minner om at det ikke er lenge siden Høyres gruppeleder Fredrik Holm uttrykte tro og håp om at nye Idd skole skulle stå ferdig til skolestart i 2017. Det er nå skarve fem måneder fram i tid. Ennå er ikke spaden stukket i jorda på Risum. Den står med andre ord heller ikke ferdig til skolestart i 2018, tror vi.