Det er skjebnetid på «Kaken». Driften ved Saugbrugs fortsetter riktignok som før, men de neste åtte-ti ukene vil bli fulgt med argusøyne. Det er det all mulig grunn til etter at Norske Skogindustrier AS nå er gått konkurs, og konsernets sju papirfabrikker må finne nye eiere.

På oss virker det som om både ledelsen og de tillitsvalgte ved Saugbrugs tar dramatikken med knusende ro. Det samme gjelder Haldens lokalpolitikere. Hovedtillitsvalgt Paul Kristiansen velger for eksempel å se på konkursen som en ny start for Saugbrugs. Bedriften behøver ikke lenger å forholde seg til et morselskap nedtynget i gjeld. Nye eiere kan begynne med blanke ark.

I øyeblikket ser det ut til at den norske industristorheten Kjell Inge Røkke og hans selskap Aker skal gå i kompaniskap med Hedgefondet Oceanwood for å overta. Dette har de signalisert ganske sterkt. Alt tyder på at Røkke vil satse videre på virksomhetene i Norge. Det finnes også andre aktører. Fortrinnsvis utenlandske. Det verste som kan skje er at en sterk utenlandsk konkurrent får kloa i Saugbrugs og legger det rett ned for å bli kvitt en brysom konkurrent. Da vil flere hundre industriarbeidsplasser gå tapt, og det vil være katastrofalt for Halden-samfunnet.

I et Halden-perspektiv betyr det i klartekst at vi nå bør heie på Røkke, og at vi har havnet i en situasjon der det er Røkke mot røkla. Investor Christen Sveaas hev seg inn i kampen om Norske Skog i høst. Han satset store beløp på å redde det gjeldstyngede industrikonsernet fra konkurs – men tapte. Det kommer til å koste ham dyrt. Ikke på langtnær så dyrt ble det for de lokale småinvestorene med aksjer i Norske Skog. Så vidt vi forstår er det ingen lokale investorer av betydningen i selskapet.

Vinteren kan bli lang på «Kaken». Det gjenstår å se om den blir kald nok til å bevare isen i magen på ledelse, ansatte og lokalpolitikere i Halden.