Hva vil bli den store valgkampsaken i Halden neste år? Det er et spennende spørsmål. Vi har erfart at mange i det lokalpolitiske miljøet tror det samme som oss; det blir et verdivalg der økonomi versus velferd blir det heteste temaet.

Posisjonen, (les Høyre) har skaffet seg selv et godt utgangspunkt for valgkamp med gode økonomiske resultater. Riktignok godt hjulpet av uventede høye skatteinntekter. Men Halden kommer ut av ROBEK-lista lenge før prognosene. Faktisk allerede fra nyttår. Det blir lagt merke til.

Den økonomiske medisinen har virket, men den har også hatt sine bivirkninger. Opposisjonen, og særlig de røde partiene mener at kommunen burde ha tatt seg bedre tid på nedbetaling av akkumulert gjeld, og heller gitt innbyggerne et bedre velferdstilbud. Kuttene har som kjent vært betydelige både i helse- og undervisningssektoren.

Denne skillelinja tror vi vil vedvare også etter ROBEK. Vi tror valgkampen i stor grad vil handle om hvor mye penger kommunen vil bruke på velferden til innbyggerne – og hvordan velferdstilbudet skal forvaltes. Her vil ordene «privatisering» og «frivillighet» bli sentrale. De røde partiene vil stå hardt på at det er kommunalt ansatte som skal stå for velferdstilbudet, mens Høyre trolig vil åpne opp for enda mer privatisering.

Forpostfektningen er allerede i gang. Kommunen har foreslått å sentralisere de private barnehagene til en enhet for å spare penger på tilskuddsordningen. Nå lufter også rådmannen et forslag om å ansette et «Frivilligkoordinator». Han vil se nærmere på hvilke fordeler økt frivillighet kan gi. Vi tror ikke alle politiske partier akkurat slår stiften over forslaget.

Økt fokus på verdier vil også utfordre de mindre partiene når de skal velge side ved neste valg. Det kan også gi nye muligheter og konstellasjoner. Uansett blir valgkampen spennende.