Gå til sidens hovedinnhold

Læringsmål uten mål, gir det noen mening?

REPLIKK

Eivind Helkås Kolstad, tidligere FAU-leder ved Os skole har i et leserinnlegg tanker om skole-hjem samarbeid, men også bekymringer for tilstanden i skolen. I den forbindelse utfordrer han oss politikere som er opptatt av barn og unges oppvekst.

Oppvekstplanen skal synliggjøre hvordan kommunen kan utvikle og forbedre sine tjenester for barn, unge og deres familier og sier at læring og mestring for alle barn og ungdommer skal være hovedoppdraget for oppvekst i Halden. Arbeidet med forslag til den gjeldende oppvekstplanen hadde bred og tung involvering fra fagmiljøene. De ønsket at det skulle være konkrete kvalitetsmål for skolen.

Høyre, KrF og Frp har hele veien delt de ansattes og fagmiljøenes ønsker om at det bør være konkrete måltall. Men med nytt politisk flertall fikk Arbeiderpartiet og SV med seg sine samarbeidspartnere på at alt av kvantifiserbare måltall for resultatoppnåelse skal bort. Det som er viktig ellers i landet, skal ikke være viktig i Halden.

Kommunestyret behandler denne uken rapporten som viser hvordan det står til med Haldenskolen og elevenes læringsresultater. Rapporten sier helt konkret at Haldenskolen ikke lykkes med å gi barna de nødvendige ferdighetene som trengs. Foreldre kan altså ikke regne med at våre elever får det samme grunnlaget som resten av landet for å skulle mestre overgangen til videre studier og arbeidsliv.

Dagens politiske flertall er ikke opptatt av kvalitet og gode resultater. Slik Høyre kjenner de ansatte i skolen, så er de heldigvis opptatt av å levere gode resultater

Kommentarer til denne saken