Høyres gruppeleder Fredrik Holm sparer ikke på kruttet i sin karakteristikk av de rødgrønne partiene i Halden. Gruppelederen påstår at posisjonen «ikke har et politisk prosjekt». Vel, i desember la de rødgrønne partiene fram sitt forslag til budsjett for 2021. Budsjettet som ble vedtatt er vårt «prosjekt». Det er noe merkelig at Høyres gruppeleder ikke har fått med seg dette. Kanskje en av grunnene kan være at ingen av Høyres representanter deltok under budsjettdebatten i desember og dermed ikke fikk med seg innholdet i vårt «prosjekt».

Høyres gruppeleder påstår også at de rødgrønne ikke klarer å se for seg hvordan Halden ser ut i år 2030. Det har gruppelederen helt rett i. Det er nok svært få, inkludert Høyres gruppeleder, som har et klarsyn som kan se inn i framtida. De rødgrønnes «prosjekt» legger opp til å møte både dagens og morgendagens samfunn. Viktige satsingsområder i årene som kommer for de rødgrønne omhandler arbeid, kunnskap og klima. En får håpe at det er flere enn de rødgrønne partiene som enig i denne prioriteringen.

Høyres gruppeleder mener i tillegg at det rødgrønne flertallet i byen vår «lar det skure å gå». En kan unders over hvorfor Høyres gruppeleder kommer med et slikt nedsettende utsagn, og hva vedkommende vil oppnå med en slik karakteristikk av sine politikerkollegaer. Å påstå at de rødgrønne i byen vår lar alt seile sin egen sjø, og at de mangler vilje eller evne til å gripe inn for å løse samfunnsproblemer, er drøy kost. En får håpe at en slipper å oppleve slike nedsettende utsagn i framtida