Det har vært en enorm oppgang i antall henvendelser til Halden kommunes koronatelefon i etterkant av helgens oppsving i smittesituasjonen. I løpet av helgen har det blitt rapportert om 21 nye smittetilfeller i Halden. Parallelt med dette er mange satt i karantene, blant annet ved flere skoler og en barnehage.

500 telefoner

– Dette har naturlig nok gitt et stort informasjonsbehov. Mange har også vært flinke til å bestille koronatest. Mandag hadde vi over 500 oppringninger til koronatelefonen og vi klarte dessverre ikke å svare alle. Derfor øker vi nå staben på koronatelefonen, sier direktør helse og mestring Veronica Aam.

Antall oppringninger til koronatelefonen de siste dagene:

Fredag:77
Lørdag:144
Søndag:87
Mandag:542

Utvider staben

Inntil nå har koronatelefonen hatt en bemanning på rundt 7 personer. Fra tirsdag utvides dette med ytterligere 3 personer, så da håper vi å kunne håndtere den økte pågangen bedre. Tirsdag morgen venter vi på noe teknisk utstyr for at våre nye telefonoperatører skal kunne bidra for fullt, så det vil ta noe tid utover formiddagen før koronatelefonen har økt kapasitet.

Samtidig jobber Halden kommune med å få på plass en digital løsning for bestilling av koronatest. Når dette blir klart, ventes det å bidra til mindre behov for å ringe koronatelefonen.

– Vi ber om forståelse for at ved markante endringer i smittesituasjonen, så kan det ta noe tid før vi får tilpasset vår bemanning til å møte behovet. I slike tilfeller må man bare forsøke å ringe igjen senere. Dersom du ikke skal bestille koronatest, men har mer generelle koronaspørsmål er det også en mulighet å ringe den nasjonale koronatelefonen, sier Veronica Aam.

Ikke alle må ringe

Nasjonale helsemyndigheter driver også en koronatelefon der det er mulig å få svar på koronaspørsmål av mer generell karakter, men der kan du ikke bestille koronatest eller spørre om situasjonen i Halden. Nummeret til den nasjonale koronatelefonen er 815 55 015.

– En rekke personer har allerede fått beskjed om at koronasenteret vil ta kontakt med dem. Hvis du har fått en slik beskjed, så trenger du ikke ringe selv. Selv om det kan ta litt tid, så vil du bli kontaktet av oss, sier enhetsleder Solfrid Ramdahl som har ansvar for koronasenteret.

Halden kommunes koronatelefon har nummer 488 85200.