Landskapsarkitekter slakter Tyska-planene

Utbyggingsplanene på Tyska skaper mye debatt. Nå har Norges miljø- og biovitenskapelige universitet kastet seg med i debatten, og de kritiserer planene sterkt.