– Både fordi hoggormen holder unna rotter og mus, og fordi den er en del av den naturlige bestanden på gården, sier Ruben Oddekalv.

Ulempen er at han må passe ekstra godt på hundene og barna sine, skriver BA.

– Likevel er det et pluss at hoggormen er der, fremhever han. 

– Ble masse styr

Oddekalv forteller at har hatt orm på gården på Kaland i minst ti år, og at det stort sett har vært problemfritt.

– Det eneste var da en hund ble bitt og det ble masse styr. Det var mitt ansvar, og ikke hoggormen sin skyld, sier Oddekalv.

– Du tok ikke skrekken?

– Nei, det er en risiko man er nødt til å avfinne seg med. Det er ikke slik at vi vasser i hoggorm, presiserer han.

– Vi legger merke til dem fra tid til annen. Jeg pleier å ta med barna og lære dem at de ikke er som plastlangene hjemme. Det kan være en utfordring, ler han.

Hoggorm-forsker: – Ikke vær redd

– Man skal ikke gå rundt og være redd for hoggorm, sier førsteamanuensis Dag Dolmen ved Seksjon for naturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet.

– Men på en annen side skal man ikke leke med hoggormen. Den kan være ganske skummel. Jeg kjenner store, sterke karer som har gått rett i gulvet og barn som nesten har satt livet til, fremhever forskeren.

Dolmen mener det ikke er grunnlag for et begrep som hoggorm-år, fordi antallet fra år til år antakelig varierer veldig lite.

– Etter en streng vinter kan antallet droppe ned på grunn av at mange unger dør. Men det er ikke slike svingninger som for eksempelvis lemen og andre gnager, fordi hoggorm formerer seg mye saktere, sier Dolmen.

Han har andre forklaringer på hvorfor ormene fra tid til annen kan være mer synlige enn ellers.

– Folk ser ofte mye hoggormer når de er ute på en god solskinnsdag rett etter at det har vært nedbør eller kaldt. Da ligger de og varmer seg på slike steder som folk kan finne på å sette seg ned, sier han.

Typisk er det å påtreffe hoggorm en tidlig morgen etter en kald natt. Da ligger den fremme i solen fordi hoggormen skal opp til optimaltemperatur på vel 30 grader.

– Fascinerende og vakre

Når det er sagt, understreker han at hoggormbestanden sannsynligvis er litt stigende sammenlignet med for 30 år siden.

– En del indisier er litt varmere klima, at vi hører om hoggormfunn på steder vi ikke har hørt om før, samt at statistikken fra giftinformasjonen er oppadgående, forteller Dolmen.

Han forteller at året etter smågnager-år føder hunnhoggorm flere unger enn normalt grunnet mer næringstilgang.

– Hva skyldes din entusiasme for hoggormene?

– De er fascinerende og veldig vakre. Det er noe med det estetiske som noen av oss tenner på, svarer Dolmen, som forsker på hoggorm i Bymarka i Trondheim.