Røde Kors ser rødt: –⁠ Nå er det nok. Dette er helt meningsløst

Røde Kors Hjelpekorps opplever storstilt tyveri fra containere med tomgods i dalen og i Valdres. Fylkeslederen er oppgitt.