Leide inn privatetterforsker for å dokumentere at arbeidstakeren skulket jobben

Privatetterforsker Finn Abrahamsen gikk grundig til verks for å finne ut hva telemontøren egentlig brukte arbeidstiden på.

Privatetterforsker Finn Abrahamsen gikk grundig til verks for å finne ut hva telemontøren egentlig brukte arbeidstiden på. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Arbeidsgiver mistenkte skulk og og leide en privat etterforsker til å spane på hva den ansatte gjorde hele dagen.

DEL

Landet rundt(Nettavisen) Som montør for et teleselskap jobbet arbeidstakeren stort sett ute på oppdrag. Arbeidsgiver fikk imidlertid mistanke om at montøren brukte mye tid på annet enn arbeid, og fikk den kreative idéen å leie en privat etterforsker til å spane på hva den ansatte gjorde hele dagen, skriver Rett24.

Oppdraget gikk til den pensjonerte politiprofilen Finn Abrahamsen, som gjennom ti dager i strekk loggførte og fotograferte hva arbeidstakeren foretok seg i og rundt arbeidsbilen. Rapporten førte til at montøren ble avskjediget, skriver Rett24.

Arbeidstakeren ga seg imidlertid ikke med dette, og tok i mai i år ut stevning for å få kjent avskjedigelsen ugyldig med begrunnelse at bevisene var fremskaffet på en utilbørlig og ulovlig måte, og at de derfor måtte avskjæres etter tvisteloven § 22-7.

I en kjennelse fra september sa Oslo tingrett nei til å la selskapet føre privatetterforskerne som vitne. Borgarting lagmannsrett kommer til samme resultat, og kjenner overvåkingen av arbeidstakeren både lovstridig og utilbørlig.

Lagmannsretten peker ifølge Rett24 på at en tillatelse til å føre de ulovlig og utilbørlig ervervede bevisene, vil sende «uheldige signaler til partene i arbeidslivet om at arbeidsgiver kan være tjent med å gjennomføre kontrolltiltak på ulovlig og/eller utilbørlig måte.»

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags