Da pasienten klaget over ikke å få hjelp, overnattet den pårørende – endte opp med å ta bilder av sovende ansatte

Nattevaktene på Villa Smidsrød sov mens en pasient trengte hjelp.