Her kutter kommunen i renhold for å spare penger – nå må lærere ta vaskejobben

Renholdspersonell fem dager i uken på skolene blir ofret for tøffe innsparinger i den nye kommunen. Det får lærere og foresatte til å reagere.