Pasient anmeldt: Demonterte blodtrykksapparat og putta det i buksa

Da den ansatte på legevakta forlot skadestua for å hente mat, demonterte pasienten blodtrykksapparatet og la det ned i buksa.