– Dette er lavmål og ikke greit

Kundene har flyttet bordet og satt det på parkeringsplassen for forflytningshemmede.