– For meg har dette ført til redusert livskvalitet

Etter at kommunen byttet pærer i gatelysene utenfor huset der han bor, lukker Christian Schöpke persiennene eller trekker for gardinene for å skjerme seg mot det sterke lyset.