Åpent brev til Halden kommunestyre:

Os-prosjektet ligger mitt hjerte nært. For meg handler prosjektet om barn og unges oppvekstsvilkår i Halden sentrum. Over tid vil prosjektet ha betydning for levekår og være grobunn for tiltak mot sosial og økonomisk ulikhet. Prosjektet griper rett inn i folkehelseutfordringene i Halden og vil kunne være grunnlaget for en strategisk samfunnsplanlegging som kan utvikle Haldensamfunnet på flere plan samtidig. Det handler om å kunne gi barn og unge med ulike forutsetninger like muligheter. Halden trenger Os-prosjektet.

En sentrumsskole med omfattende nærmiljøfunksjoner skal fungere på veldig mange forskjellige måter for veldig mange forskjellige mennesker, noen ganger til ulike tidspunkter og noen ganger også på en og samme tid. Det pedagogiske læringsmiljøet skal gå hånd i hånd med byutviklingens evne til sammensmelting av motsetninger i samfunnet; en katalysator for fornyet sosial mobilitet og sosial kapital. Graden av kompleksitet er høy, og det er helt avgjørende at Os-prosjektets sosiale, pedagogiske og økonomiske mål oppnås. Vi kan ikke ta oss råd til å feile! Os-prosjektet krever en skikkelig gjennomføring.

Med dette som bakteppe er det nå forferdelig trist å være vitne til hvordan muligheten for et godt prosjekt til de grader politiseres og ødelegges av en skjødesløs maktkamp, der frykten for et nytt kommunestyre etter valget fremmes som det tyngste argumentet. De som har vært involvert i å skape denne forutinntattheten bør gå i seg selv og spørre om hvordan dette har bidratt til et godt politisk miljø i Halden. Etter at siste saksutredning er lagt fram fra rådmannen er det ikke lenger noe tvil; viljen til å ta innover seg realiteten i prosjektet slik det ligger nå er like liten som forståelsen av konsekvensene ved å gi grønt lys for reguleringsplanen. Det eneste man kan garantere for nå er at et slikt vedtak vil øke sannsynligheten for at flere eller ingen av Os-prosjektets målsetninger vil bli oppnådd.

Prosjektets kompleksitet krever at risikoen minimeres og at manglene i planprosessen kan hentes inn. Os-prosjektet er fortsatt umodent, reguleringsplanen er ikke god nok og trenger en bredere forankring. Dagens kommunestyre har alt å vinne på at prosjektet overlates til et nytt kommunestyre, det nye kommunestyre vil ha alt å tape på en gjennomføring før valget. Dette er dårlig gjort overfor velgerne og det er dårlig gjort overfor det nye kommunestyret som nå ser ut til å måtte «arve» et vedtatt, men likevel uferdig prosjekt.

Alle som har lært seg å skrive resonnerende stil finner fort ut at fylkesordføreren og rådmannen i Halden sine konklusjoner og innstillinger ikke henger sammen med redegjørelsen i saksutredningene fra fagmiljøene. Det har blitt hevdet at dette kommer av at man evner å se helheten i prosjektet. Jeg vil hevde at det må være noe annet som ligger bak. Hva, vet jeg imidlertid ikke, og uforståelig er det uansett. I Os-prosjektet er reguleringsplanen og planprosessen helt avgjørende for både helheten og detaljene i sluttresultatet, og dermed også for hvordan prosjektet til slutt kommer til å virke som skole, idrettsarena, møteplass og i byen og samfunnet for øvrig. Det er ikke heldig for Os-prosjektet at man politisk kan bestemme at en reguleringsplan er god nok, når redegjørelsen forteller noe annet og det til nå kun har ført til marginale endringer i planforslaget.

I Os-prosjektet er jeg mest opptatt av saken slik den ser ut nå, jeg er opptatt av hva vi vet og like fullt hva vi ikke vet. Min frykt beror derfor på at en gjennomføring nå før valget vil ha langt verre og uopprettelige konsekvenser enn at et nytt kommunestyre overtar saken slik den står. Jeg er opptatt av at Arbeiderpartiet skal kunne være garantisten for at Os-prosjektet gjennomføres skikkelig og at prosjektet til slutt blir best mulig. Det er og bør være det viktigste. At valget i seg selv skal være det som setter en stopper for at Os-prosjektet skal bli best mulig for flest mulig, er pent sagt helt på trynet. Jeg håper at dagens kommunestyre med Høyre, Ap, Krf og Venstre i spissen rolig teller til ti (gjerne til hundre, om nødvendig), tenker seg om, prøver å innfinne seg med sine begrensninger i saken om Os-prosjektet og tar en fornuftig og logisk beslutning det vil være lettere å leve med i ettertid.