Å legge ned en barneskole vil få store konsekvenser for de barn som berøres av nedleggelse, uansett hvilken skole dette måtte gjelde. Men dersom en skole som Prestebakke legges ned, berøres ikke bare barna og familiene tilknyttet skolen, da legger man ned det siste møtepunktet for aktivitet i bygda. En nedleggelse som vil få store konsekvenser for hele lokalsamfunnet.

Nærhet til skole og barnehage er blant de øverste kriteriene for barnefamilier når de velger et sted å bosette seg. Hvilken barnefamilie vil flytte til Kornsjø eller et annet sted i bygda, når det innebærer at deres fremtidige skolestarter må busses opptil to timer pr. dag til og fra skolen? Hvilken påkjenning det vil være for de minste barna er ikke vanskelig å forestille seg. Skal ikke Halden kommune være til stede i et område som tilsvarer 1/3 av det totale arealet til kommunen? Hvorfor satses det ikke på dette området slik at flere kan bosettes?

Prestebakke skole er bygdas naturlige samlingssted gjennom flere arrangementer i løpet av året. Barnehage- og skolebarnas bursdager feires som oftest på skolens samfunnshus. Den ukentlige Fritidsklubben, det årlige 17-mai arrangementet, julemarked, juletrefest og andre markeringer foregår her og ofte i samarbeid med skole og FAU. Vi er mange foreldre som ikke hadde kjent andre i bygda, hvis det ikke var for vennskap knyttet gjennom barnehagen og skolen. Dersom skolen nedlegges, vil ikke det bare gi økt reisetid til og fra skole, men det meste av sosial aktivitet etter skoletid vil også foregå i byen.

Vi forstår at nedleggelse av skoler handler om at kommunebudsjettet ikke går opp. Vi stiller oss undrende til om besparing ved nedleggelse av Prestebakke skole er reell og ikke minst langsiktig? Et påkostet bygg som vil stå tomt. Elever som må busses til andre skoler, kanskje noen i taxi? Lønnskostnader, som oftest utgjør den største utgiften i driften av en virksomhet, vil bare forflyttes siden lærere som kommunalt ansatte må overføres til andre arbeidsplasser i kommunen. Å legge ned Prestebakke skole løser ikke Halden kommune sitt problem.

Vi ønsker en god dialog med kommunen og har mange ideer for hvordan vi kan utvikle Prestebakke skole. Hva med å flytte skolegrensene slik at Prestebakke kan bli mer bærekraftig? Prognosene for elevtall de neste årene viser et stabilt elevtall. Det vil bli en økning i elevtallet neste år, og det er forventet et høyere elevtall de neste fire årene enn det er i år. Ledelsen ved Kongeveien skole har i Halden Arbeiderblad fra 2021 gitt uttrykk for at skolen i praksis er full. På Prestebakke er det god plass, og elevene opplever et godt skolemiljø; trivsel, trygghet og en oversiktlig skolehverdag.

Prestebakke har unike naturmuligheter som man ved samarbeid kan la sentrumskolene dra nytte av: Fisking og svømmeopplæring i Ørsjøen, skogsplanting, vedhogst eller deltagelse i arbeid med grønnsakshagen for å nevne noe. Halden kommune har som mål å være den mest innovative kommunen i Norge, tenk utafor boksen! Vi ser også med bekymring på hvilke konsekvenser en nedleggelse vil medføre for fremtidig rekruttering av bønder. Allerede sliter bøndene med å finne sesongarbeidskraft eller avløsere. Hvilke konsekvenser vil dette få for langsiktig lokal matproduksjon og for Halden kommune som landbrukskommune? Hvem vil forsørge byfolk med ved?

Vi ber ikke bare om at Prestebakke skole skal få bestå, men vi ber også om at Prestebakke skal få en reell mulighet til å bygge seg opp til sitt fulle potensial. Etter at skolen endelig fikk sin egen rektor for noen år siden, er tilbakemeldingene fra barn, foreldre og ansatte at dette er en skole og en arbeidsplass med stor trivsel, høyt faglig nivå av lærere og ansatte. Hvilken annen bedrift fungerer uten en tilstedeværende leder? Og hvilken annen bedrift vil ikke preges av gjentatte trusler om nedleggelse?

I samarbeidsavtalen til AP, SP, MDG, SV og V står det at distriktene skal styrkes og at Prestebakke skole skal beholdes. Vi håper at disse partiene står ved sine løfter når saken skal behandles i Kommunestyret torsdag 22.sept. Vi i FAU Prestebakke ber politikerne i Halden om å ta sitt ansvar for en levende bygd også i fremtiden.

En stemme for å legge ned Prestebakke skole, vil i praksis bety en stemme for å legge bygda brakk!

Vi oppfordrer alle som støtter bevaring av Prestebakke skole til å delta på aksjon utenfor kommunestyresalen/Rådhuset torsdag 22. september kl. 1630.

FAU Prestebakke