Kypros fulgte ikke opp forpliktelser etter Haagkonvensjonen – Absurd å se hvordan EU-landet Kypros har opptrådt i saken!

Advokat Morten Engesbak mener foreldre som krever barn tilbakeført fra Kypros i realiteten er totalt rettsløse.