La meg innlede med å si at jeg har stor respekt for de ansatte i haldenskolen. Med knappe ressurser bidrar de likevel til at hundrevis av barn i Halden kan gå på skolen hver dag, føle glede, mestring og vennskap. Dette innlegget handler hverken om de ansatte i skolen, som gjør en super jobb – eller alle de barna som går på skolen hver dag og opplever glede og mestring.

Min bekymring for skolen i Halden handler om det politiske flertallet som har vært mest opptatt av å levere overskudd i hundremillionersklassen – samtidig som ressursene i skolen er skåret til beinet. Det betyr færre ansatte, mindre spesialundervisning, mindre tilpasset opplæring – noe som igjen rammer de som allerede sliter i skolehverdagen.

Min bekymring for skolen i Halden handler om de barna som ikke opplever mestring i skolehverdagen. Vedtak om spesialundervisning som ikke følges opp. Elever som sitter uten lærere i timene fordi man ikke har vikarer å sette inn. Elever som gruer seg til å gå på skolen fordi skolehverdagen ikke blir lagt til rette slik at også de skal oppleve mestring.

Min bekymring handler om de barna som faller utenfor, og hvor skolen ikke har ressurser til å bidra med det sikkerhetsnettet og den ekstra innsatsen som ville kunne hjulpet også disse. Min bekymring handler om elever som mangler skolebøker, fordi man ikke har ressurser til å kjøpe klassesett – og den handler om voksne som ikke orker denne hverdagen mer, og som derfor finner seg noe annet å gjøre.

Siden jeg kom inn i kommunestyret har Arbeiderpartiet hvert eneste år foreslått å øke budsjettene for skolen. Vi vil ha et kvalitetsløft for haldenskolen. Flere lærere, økt vedlikehold, økt bruk av digitale læremidler og redusert pris på SFO. Å investere i en god barndom, er det viktigste vi kan gjøre for at Halden også i fremtiden skal være et godt sted å være.

Hvert år har våre forslag blitt stemt ned av det politiske flertallet bestående av Høyre, KrF, Venstre og Senterpartiet – og hver gang vi reiser debatten om kvaliteten i haldenskolen, blir vi møtt med formaninger om at vi heller må fremsnakke alt det gode som skjer. For all del. Det skjer mye godt – og jeg vil nok en gang gi honnør til ansatte, foresatte og barn som hver eneste dag sørger for at haldenskolen er et godt sted å være for de aller fleste.

Men, at mange har det godt, betyr ikke at vi skal lene oss tilbake – og lukke øynene for de utfordringens som ligger foran oss. Budsjettene for haldenskolen er et resultat av politiske prioriteringer. Der hvor det synes uproblematisk å bruke millioner på Allsang eller andre rockekonserter på Festningen – vil vi prioritere annerledes. Barna våre er det viktigste vi har – en god barndom varer livet ut. Derfor vil et kvalitetsløft for skolen være Arbeiderpartiets viktigste sak også de neste fire årene.