I morgen samles vi i tusentall for å markere den viktigste dagen i vår historie. Feiringen av vår egen grunnlov fra 1814 og starten på den demokratiske og etter hvert ganske så åpne og verdiliberale nasjonen vi har blitt.

Endelig får også 17. mai-komiteen i Halden muligheten til å planlegge en folkefest i full skala. Både byens første-, andre- og tredjeklassinger skal gå i sitt første barnetog noensinne.

Helgen før denne festdagen får Halden oppmerksomhet i et av landets største medier for et flaggnei. 17. mai-komiteen vil ikke ha ukrainske flagg i barnetoget. Argumentene komiteen legger fram er forståelige. Men konklusjonen er likevel umusikalsk.

Kommuner i Norge velger forskjellige løsninger.

  • I Halden ønsker ikke komiteen at barnetoget skal brukes til en markering av uroligheter og konflikter andre steder i verden. Og vi oppfordres konkret til å la andre nasjoners flagg ligge.
  • I Oslo legger man ikke opp til noen markering, men ordføreren er tydelig på at å vinke med det ukrainske flagget på nasjonaldagen er helt greit. Det ses på som en del av ytringsfriheten – noe vi nettopp feirer på nasjonaldagen vår.
  • I Kongsberg tar de steget helt ut og forbeholder den midtre delen av toget til ukrainske barn og voksne og 17. mai-komiteen har trykket opp hundrevis av ukrainske flagg i gult og blått.
    Les også

    ... At det i det hele tatt blir en sak

Det er lett å forstå at 17. mai-komiteen i Halden ikke vil politisere vår egen nasjonaldag. Kongsberg-løsningen kan også ses på som en forskjellsbehandling sett opp imot flyktningkrisen i Syria for noen få år siden, krigen på Balkan eller andre store konflikter som har ført til humanitære kriser og flyktningstrømmer gjennom verden og Europa.

Men er det egentlig noen umiddelbar fare for at noen vil kuppe 17. mai? Komiteen i Halden forteller at de selv har snakket med ukrainske flyktninger som opplever at det er unaturlig at de skal bruke ukrainske flagg under feiringen av Norges nasjonaldag.

Så hvorfor trenger 17. mai-komiteen å gå ut med en anbefaling om å kun bruke norske flagg? Hvorfor tar Halden i bruk pekefingeren når det ikke er noe problem å peke på?

Oslo-løsningen er rausere, smartere og skaper ingen prinsipielle problemer, slik jeg ser det.

Uten et klart og tydelig «nei» fra 17. mai-komiteen hadde vi i «verste fall» kanskje endt opp med at en skoleklasse eller to i Halden som nettopp har fått en ukrainsk medelev inn i sitt fellesskap, hadde vist inkludering og kjærlighet gjennom å inkludere det ukrainske flagget. Den friheten burde de få ha.

Da Halden Arbeiderblad skrev om flagg-neiet fredag, kokte det i vårt kommentarfelt på Facebook. I skrivende stund har saken fått over 200 kommentarer.

På den ene siden engasjerer vanlige haldensere seg på vegne av en gruppe mennesker som ikke selv har ytret noe ønske om å sette sitt preg på Norges nasjonaldag.

«Vi er et folkeslag som liker å kalle oss både rause og inkluderende! Hvorfor skal vi ikke la dem som kommer fra krig og elendighet være med og dele vår glede over nasjonaldagen.»

Og på den andre siden kommer svært nasjonalistiske meninger til overflata.

«Norge for nordmenn», «Hvorfor pokker skal ukrainere gå i 17. mai-tog?» og «Går jeg i toget og ser et annet flagg, da drar jeg hjem og griller tidligere enn jeg burde.»

Kanskje hadde den lite overraskende debatten uansett kommet dersom 17. mai-komiteen hadde landet på en i mine øyne klokere beslutning – som i Oslo. Men vi hadde i alle fall ikke framstått som lite rause og inkluderende både lokalt og ikke minst i et av landets største medier.

I praksis tror jeg at barnetoget i Oslo og i Halden vil framstå som like sterke og vakre markeringer av Norges nasjonaldag. Med det vakre, norske flagget vaiende i vinden. Og om det skulle vaie noen andre flagg i vinden samme dag, så lever nok både 17. mai-komiteen og befolkningen i Oslo veldig greit med det.