Leder for profileringsutvalget, Jan-Erik Erichsen, og leder for næringsrådet, Tor Frydenberg, ser dette som en kjempemulighet.

Les også: Vil ruste de unge til å ta riktige valg

På dag to av Kunnskap i sentrum og Næring i Halden flyttes det hele til Saugbrugs.

Vær kreative

– Saugbrugs er veldig positive. Det blir gratis stands og det er gratis strøm for alle utstillere. Siden vi er på Saugbrugs er det også muligheter for foredrag og underholdning, forteller Frydenberg og Erichsen.

De oppfordrer byens næringsliv til å stille med interessante stands.

– Vi ønsker ikke at det bare skal være et bord med tre brosjyrer. Som eksempler hadde det vært kult om Kynningsrud kom med en kran, Grimsrud med anleggsmaskiner eller bonden med noe av sitt utstyr, sier de to ivrige herrene.

De håper også å få til et slags bondens marked, mens Frydenberg jobber med å få til kurs i dronebygging slik at de elevene som kommer får bygge sin egen drone.

Stor bredde

 

Dette viser også at de ønsker en stor bredde i stands og utstillere, alt fra landbruk og primærnæring via industri til høyteknologi.

– Halden er fortsatt en stor industriby, hvor 18 prosent er ansatt i industrien. Det er nesten dobbelt så mange som i resten av landet. Samtidig har vi kunnskapssenteret på Remmen, Høgskolen og mange andre som gir store muligheter innen høyteknologi, så vi har et variert tilbud og det er mange muligheter til å skaffe seg spennende jobber for studenter som flytter til Halden, mener de.

De mener arrangementet er viktig både for næringsliv og studenter/elever.

– Har man for eksempel lyst på en spesiell jobb på Nexans, så kan man spørre Nexans hvilken utdanning man skal velge og så kan man planlegge deretter, nevner de som et eksempel.

Et annet eksempel de trekker fram er Jensen og Scheele som var med på fjorårets arrangement.

– Men de forsøkte ikke selge Volvo til studentene. De hadde fokus på mekanikeren og hva som skal til for å bli mekaniker, forklarer de.

Underholdning

De jobber også med å få på plass underholdning.

De er fornøyd med at de har fått til en løsning hvor NAV hjelper til med å organisere det hele.

– De kjenner jo alle bedriftene i Halden, smiler de.

Nå håper de at mange bedrifter tar kontakt.

– Vi synes jo at de bør være med på dette, sier duoen.

De legger til at om næringslivsledere i nabobyene leser dette og ønsker å vise seg fra for studenter og elever i Halden så er de hjertelig velkomne.

Åpent for andre

– Vi har også en Østfold-hatt på, som det sitter noen i Fredrikstad eller Sarpsborg som vil være med så er de velkommen. Vi har også invitert med Aremark, forteller de.

Frydenberg forteller for øvrig at de har spilt inn dette arrangementet overfor fylkeskommunen og at de tror at dette er noe som kan komme til å spre seg til andre byer.

Foreløpig er det kommunen som har vært mest ivrig til å melde interesse.

– Det er bra, men litt uvanlig, så nå er vi definitivt også på jakt etter bedrifter fra det private næringslivet.

Trenger penger

Det er gratis for bedriftene å være med, samtidig innrømmer de at arrangementet koster penger.

– Vi har fått støtte fra Sparebankstiftelsen Halden og Berg Sparebank samt Halden kommune. Saugbrugs er også en stor bidragsyter, som stiller med lokaler og gratis strøm. Men selv om det er gratis håper vi at noen næringslivsledere ser seg tjent med å bidra økonomisk. Kanskje kan noen for eksempel betale for en artist, sier de.

På Saugbrugs blir det for øvrig bussturer, som gjør at besøkende får mulighet til å se det samme som Kongen fikk se da han var på besøk på Saugbrugs tidligere i år.