Det kan være litt vanskelig å finne ut av hvem som egentlig har ansvar for kultur i denne kommunen. Kommunen er i dag organisert med ulike kommunalavdelinger (oppvekst og kultur, helse- og omsorg og teknisk), personalavdeling, økonomiavdeling og rådmannens stab.

På hjemmesiden til kommunen ligger kultur (og idrett) under kommunalavdeling for undervisning, oppvekst og kultur. På hjemmesiden til kommunen står det at det er denne kommunalavdelingen som har ansvar for ulike kulturområder. Likevel virker det som om det er en underavdeling av rådmannens stab (avdeling for samfunnsutvikling) som har ansvar for de samme kulturområdene.

På hjemmesiden står det at avdelingen for samfunnsutvikling kun har ansvar for folkehelse, næring, overordnet plan og strategisk eiendom. Det står ingen ting om at denne avdelingen har ansvar for kultur.

Det kan hende at hjemmesiden til kommunen ikke er helt oppdatert, men det virker som om det er behov for en opprydding og bedre oversikt over hvem som har ansvar for hva. Det er kanskje derfor administrasjonen nå tar grep for å endre på dette. Kultur skal nå deles mellom kommunalavdeling for oppvekst og kultur og avdelingen for samfunnsutvikling. Det virker som om kultur som har med barn å gjøre, skal tilhøre kommunalavdeling for oppvekst. All annen kultur flyttes til avdeling for samfunnsutvikling. Tidligere enhet for kultur og idrett forsvinner som følge av endringene.

 

Det virker som om administrasjonen nå endrer begrepet «kultur» til «næringskultur». Dette kan medføre at fokus rettes mot store arrangementer hvor det kommersielle potensialet er størst. En slik utvikling kan skape økonomisk vekst og bidrar til samfunnsutvikling, men kan også fortrenge satsing på det lokale kulturlivet som baserer seg på frivillighet og dugnad. Byens frie kunst- og kulturliv er viktig for svært mange mennesker og engasjerer alle aldersgrupper. Det finnes heller ikke noe kunstig skille mellom kultur for barn og voksne.

Skal byen vår klare å løfte fram det frie kunst- og kulturlivet, må en også klare å satse på «kultur» i tillegg til «næringskultur». For å få til dette, må kommunen fortsatt ha en egen kulturavdeling med en kulturadministrasjon som kan tilrettelegge for alle lokale kulturorganisasjoner som også omfatter alle aldersgrupper. I tillegg må byen ha politikere som er villig til å satse like mye på «kultur» som på «næringskultur».