Akkurat som jeg fryktet når jeg fikk høre om hvordan det politiske flertallet håndterte tildelingen av kulturmidler – renner lokalavisen nå over av indignerte venstrefolk som vil ha seg frabedt å bli pellet på nesen.

Alt dette, men lederen av kulturutvalget (også Venstremann) forteller avisen at han ikke forstår hvorfor han skal få kritikk, og mener selv at han gjør alt helt korrekt – før ordføreren avfeier det hele som et utspill fra opposisjonen.

Når lokalavisen peker på et mønster, hvor det kan se ut som om folk med tilknytning til partiet Venstre har en større sannsynlighet for å utbetalt økonomisk støtte – selv etter at kulturadministrasjonen har innstilt på å avslå søknaden – da er dette noe vi som folkevalgte må ta på alvor.

Det er altfor tidlig for meg eller Arbeiderpartiet å konkludere med om noen her har opptrådt kritikkverdig - men det er likevel på sin plass å reflektere over det lokalavisen skriver.

Før helgen ga jeg en kort kommentar til  Halden Arbeiderblad, hvor jeg sa følgende;

«Som folkevalgte skal vi være ytterst forsiktige med å gi milde gaver på en måte som kan oppfattes som at vi forfordeler våre egne.»

Når til og med en sånn kommentar faller Venstres folk tungt for brystet, da er det virkelig på tide å stoppe opp og tenke seg om.

Jeg tror nå at både det politiske miljøet, og kulturlivet i Halden, ville være tjent med at denne saken ble satt opp til ny behandling enten i formannskapet eller kommunestyret.

Innlegget ble opprinnelig publisert på Arve Sigmundstads Facebook-side.