Ser at de to foreløpige ordførerkandidatene til Høyre kniver om å få mest mulig oppmerksomhet rundt prosessen om utleie av det nye kulturhuset i Halden (det gamle biblioteket). Dagens gruppeleder i Høyre (ordførerkandidat en) og dagens nestgruppeleder (ordførerkandidat to), vil ha svar på en rekke ulike spørsmål rundt utleie av kulturhuset. Det virker nesten som om ordførerkandidat en og ordførerkandidat to kjemper mot hverandre om å ha flest mulige spørsmål i denne saken.

Saken om kulturkvartalet og kulturhuset ble behandlet politisk i formannskapet i september 2021. Da hadde alle representantene mulighet til å stille spørsmål om status og framdrift, inklusiv ordførerkandidat nummer to som var til stede. Saken ble også behandlet i HUOK (hovedutvalg for undervisning, oppvekst og kultur) den 24. november 2021 der alle hadde mulig til nok en gang å stille ulike spørsmål rundt saken. I dette møtet fikk utvalgsmedlemmene i tillegg et flott innlegg fra representanter fra Kulturinvest Halden AS som fortalte om videre framdrift.

Administrasjonen har siden våren 2021 kjørt en åpen prosess i forhold til transformasjon av kulturkvartalet. Det virker som om løsningen med å leie ut både det gamle biblioteket og kinoen til kulturformål, ble mottatt med stor begeistring fra alle. Dyktige og engasjerte ildsjeler har vist handlekraft og gjennomføringskraft av sine ideer om å få til et senter for kultur i byen. Kanskje andre har noe å lære av de som faktisk klarer å få realisert og gjennomført sine mål.

Mine politikerkollegaer i Høyre skal få svar på alt de lurer på rundt saken om kulturhuset. Dersom det er behov for å behandle saken en gang til i HUOK (hovedutvalget), kan det sikkert la seg gjøre. I tillegg inviteres høyres foreløpige to ordførerkandidater sammen med hovedutvalget til en omvisning i det nye kulturhuset før neste hovedutvalgsmøte i begynnelsen av februar. Da kan vi få oppleve hvor viktig og riktig det var å transformere det gamle biblioteket til et byens nyeste kulturhus.