Sarping leder årets tv-aksjon

Sarpingen Mikkel Niva skal lede årets tv-aksjon, sammen med Robert Stoltenberg og Ingrid Gjessing Linhave.