Halden bibliotek – fra vondt til verre?

KORTERE ÅPNINGSTID: - Med det nye forslaget risikerer vi en ytterligere reduksjon i åpningstida, til bare 15 timer i uka, skriver tillitsvalgt i Biblotekarforbundet Halden bibliotek, Hedvig Grønlund Moen.

KORTERE ÅPNINGSTID: - Med det nye forslaget risikerer vi en ytterligere reduksjon i åpningstida, til bare 15 timer i uka, skriver tillitsvalgt i Biblotekarforbundet Halden bibliotek, Hedvig Grønlund Moen.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Rådmannen foreslår å kutte 1,4 millioner kroner til biblioteket i sitt budsjettforslag for 2016 (28% av en totalramme på 5 millioner). I økonomiplanen foreslås det en ytterligere reduksjon på 500 000 kroner fra 2017. Samtidig skriver rådmannen at kommunen ønsker å effektivisere bibliotekdriften og gjøre biblioteket mer publikumsvennlig.

Det ligner ønsketenkning når rådmannen tar til orde for å gjøre biblioteket mer attraktivt med enda mindre midler enn i dag. Halden er allerede «bibliotekversting» i Østfold: Halden bibliotek har lavest bemanning i forhold til antall innbyggere. Mediebudsjettet er på 11 kroner per innbygger – noe som tilsvarer halvparten av gjennomsnittet i fylket for øvrig (22 kroner per innbygger).

Både åpningstider og bemanning i jevnstore kommuner er høyere enn i Halden: For eksempel holder biblioteket i Moss åpent 12 timer mer hver uke. Med det nye forslaget risikerer vi en ytterligere reduksjon i åpningstida, til bare 15 timer i uka. Som plaster på såret for mindre bemannet åpningstid, ønsker rådmannen å utrede et meråpent bibliotek. Dette innebærer å gi brukerne tilgang til bibliotekets lokaler og samlinger utenfor bemannet åpningstid. Vi er positive til en slik løsning. Men enhver form for selvbetjening bør ses på som et supplement, og ikke en erstatning for det eksisterende tilbudet, slik rådmannen foreslår. Et meråpent bibliotek er et tilbud til voksne, som på forhånd har inngått en avtale med biblioteket. Barn og ungdom som nå har biblioteket som tilholdssted på ettermiddagen, vil med ubemannet bibliotek og 16-års aldersgrense dessverre møte stengt dør.

Bibliotekets oppdrag er ikke bare utlån av bøker, men å fremme opplysning og kunnskap gjennom aktiv formidling. Et godt bibliotektilbud innebærer kvalifisert personell på jobb og tett dialog med brukerne. Undersøkelser fra Danmark, som har svært mange meråpne bibliotek, viser at bruken av biblioteket er markant høyere i den bemannede åpningstida. Biblioteket vil ikke kunne fungere som en åpen møteplass uten ansatte til stede.

Rådmannen håper å kunne redusere behovet for lønnede ansatte ved å utvikle samarbeid med andre aktører. Vi som til daglig jobber med dette, ser at økt samarbeid med eksterne aktører krever planlegging, møter, tilrettelegging og gjennomføring. Vi synes samarbeid med andre aktører for å løfte Halden bibliotek som en bredere samfunnsaktør, er en flott tanke, helt i tråd med den nye bibliotekloven. Men vi stiller oss tvilende til innsparingseffekten og tror det tvert imot vil øke behovet for ansatte.

Rådmannen hevder at ved å kutte 1,4 millioner kroner, vil Haldens befolkning oppleve bibliotektilbudet som endret, men ikke svekket. Bibliotekarforbundet mener at dersom et slikt kutt blir gjennomført, vil Haldens innbyggere måtte ta til takke med et bibliotek nesten uten ansatte, som verken kan fungere som møteplass, formidler eller samfunnsaktør.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags