– Jeg spurte mor en gang om jeg var tjukk som liten. «Du lignet en gås», svarte hun

Av