– «Det brenner en ild» er betydningsfull. Den belyser Hauges liv og virke på en klar og intens måte. Den gir et troverdig bilde. Det sier Solberg om musikalen utendørs på Tøihusplassen i Gamlebyen.

Radikal predikant

Hauge (1771 – 1824) var fra Rolvsøy, ble lekpredikant, sto for likestilling, var en betydningsfull industrigründer og grunnla haugianerne.

– Siden teologistudiene på 70-tallet har jeg vært opptatt av Hauge. Har spilt ham mange steder i Norge, sier Solberg, ansatt i en stiftelse (bøker, forkynnelse m.m.).

Hauge vandret Norge på kryss og tvers: – Flere ganger var han i Halden-distriktet. Han forkynte Guds ord på Strand gård i Rokke i 1800. Jon Sørbrøden på Sørbrøden gård ble både haugianer og Eidsvoll-mann. Hauge tente en ild i distriktet.

Dramatisk handling

Fra Halden/Fredrikshald dro Hauge med båt til København. Idet vi snakker med Solberg dukker Liv Frengstad (cello) og Terje Støldal (bass) opp, musikere fra Halden som inngår i den digre staben. – Musikken som Svein Gundersen har skrevet er jo så flott, sier Støldal. Hans P. Thøgersen står for manus/sangtekster.

Frengstad bemerker: – Skulle gjerne ha fått opplevd musikalen også blant publikum. Vi musikere sitter bak scenen.

Musikalen byr bl.a. på import-kjendis Rein Alexander, mye sang, stilriktige kostymer og har en sterk og dramatisk handling. Siste spilledag er søndag. – Hauge var radikal. Hva med hans tanker i 2017?

Solberg antyder: – Jeg tror at om det sto fram en Hauge-skikkelse av samme format i dag ville biskoper, prester, store deler av lekfolket og det norske samfunn like lite ta imot ham som den gang.