Nedgang i både antall besøkende og utlån: Biblioteksjefen er overrasket over at nedgangen ikke er større

Halden bibliotek drifter på stramt budsjett, men biblioteksjef Nina Ewart sier kreative og dyktige ansatte, samt lojale innbyggere, sikrer stabilitet.