Hal­den­se­r bak "nye" Bob­by­socks i MGP

Ivan Jam­ne fra Halden står bak mu­sikk­vi­deo­en til «My Best friends Boyfriend » , årets norsk/svenske håp i Me­lo­di Grand Prix, Hil­da Sten­malm (lys buk­se) og Thea Leora Oskarssen (skinn­jak­ke). Med på vi­deo­inn­spil­lin­gen i Ath­le­tic Sound var mu­si­ker­ne (fra venst­re) Jen­ny So­fie Bra­seth (bass), Sti­an Hansen (gi­tar), Ine Jo­han­ne Dahlen Staås (trom­mer) og The­re­se Høi­ber­get (fio­lin).

Ivan Jam­ne fra Halden står bak mu­sikk­vi­deo­en til «My Best friends Boyfriend » , årets norsk/svenske håp i Me­lo­di Grand Prix, Hil­da Sten­malm (lys buk­se) og Thea Leora Oskarssen (skinn­jak­ke). Med på vi­deo­inn­spil­lin­gen i Ath­le­tic Sound var mu­si­ker­ne (fra venst­re) Jen­ny So­fie Bra­seth (bass), Sti­an Hansen (gi­tar), Ine Jo­han­ne Dahlen Staås (trom­mer) og The­re­se Høi­ber­get (fio­lin). Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Ivan Jam­ne er re­gis­sør og pro­du­sent for «Best Friend’s Boyfriend». Vi­deo­en er inn­spilt i Halden, med MGP- ar­tis­te­ne Hil­da og Leora i Ath­le­tic Sound.

DEL

– Er dere nye Bob­by­socks?

– Alle spør om det. Nei, vi er bare to jen­ter fra Nor­ge og Sve­ri­ge, sa Hil­da Sten­mark til Halden Ar­bei­der­blad for­ri­ge uke.

Sam­men med Thea Leora Oskarssen (20) fra Oslo ut­gjør 17-år­in­gen fra Stock­holm en duo i før­s­te se­mi­fi­na­le i Me­lo­di Grand Prix fre­dag 7. mars.

I studio

Norsk/svenske Bob­by­socks gikk til topps med «La det swin­ge» i den in­ter­na­sjo­na­le fi­na­len i Göteborg i 2005.

Han­ne og Eli­sa­beth kom kjø­ren­de i en åpen, rosa bil da­gen et­ter seie­ren; de kjør­te inn i Nor­ge over Svi­ne­sunds­brua.

Sist uke var en stor gjeng i det lei­de stu­dio­et i Halden til langt på natt, med den nye, norsk/svensk duo­en i fo­kus.

Lokale fjes

Blant videomusikerne var lo­ka­le Jen­ny So­fie Bra­seth og The­re­se Høi­ber­get. Beg­ge kjent fra Halden Kul­tur­sko­le.

I VG i går men­te an­mel­der og haldenser Mor­ten Stå­le Nilsen at den bes­te lå­ten, av de fem i før­s­te se­mi­fi­na­le, er nett­opp den videoinnspilte «Best Friend’s Boyfriend»,

Stu­dio med sjel

– Jeg har len­ge hatt lyst til å spil­le inn i hjem­by­en min, men det har ald­ri blitt noe av. Ikke før nå, sa Ivan like før inn­spil­lin­gen star­tet.

Onsdag sa han til oss:

– Vi føl­te vi treng­te et stu­dio med sjel til inn­spil­lin­gen, og da var Ath­le­tic et na­tur­lig valg.

Bakgrunn fra Brage

I hjem­by­en ble det i sin tid alt fra band og Bra­ge­te­at­ret til blant an­net TV Halden og pro­gram­le­der­rol­le i Ung­dom­mens Kul­tur­mønst­ring.

Nå til­hø­rer han Lingman & Co, et svensk event og ma­na­ge­ment med kon­tor i Oslo.

Tone Dam­li og Eric Saa­de

– Du var sen­tral i ar­bei­det med vi­deo­en til «Imagine» med Tone Dam­li og Eric Saa­de?

– Jeg var Line Pro­du­cer på mu­sikk­vi­deo­en, og som ble re­gis­sert av hal­den­se­ren Joon Brandt, sier be­skjed­ne Ivan.

– Eric Saa­de har sam­me man­ager som Hil­da Sten­mark, be­mer­ker Ivan.

Er kun lin­ken til Halden

– Jeg øns­ker ikke noe spe­si­elt fo­kus på meg. Jeg er kun lin­ken til Halden, sier Ivan.

– Had­de dere fle­re al­ter­na­ti­ver til den nye inn­spil­lin­gen?

– Vi vur­der­te fle­re, men jen­te­ne, alt­så Hil­da og Thea, syn­tes Ath­le­tic vir­ket som det mest spen­nen­de ste­det:

Lan­se­ring nes­te tors­dag

– «Best Friend’s Boyfriend» er en opp­tem­po låt med or­ga­nisk sound og glad­fø­lel­se. Så å ha et inn­spil­lings­sted med sjel var hva vi treng­te.

– Pro­duk­sjo­nen av en mu­sikk­vi­deo i Nor­ge tar fle­re uker. Om alt går et­ter pla­nen blir «Best Friend’s Boyfriend» lan­sert nes­te tors­dag, sier en sik­kert like spent Ivan som Hil­da, Thea Leora og alle øv­ri­ge in­vol­vert i Me­lo­di Grand Prix 2014.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags